AFP

Het homohuwelijk lijkt in Australië een kwestie van tijd nu een meerderheid van de bevolking zich voor invoering heeft uitgesproken. Ruim 61 procent gaf aan voor het homohuwelijk te zijn. 80 procent van de bevolking bracht zijn stem uit in de peiling.

"Een belangrijke stap", zegt correspondent Robert Portier in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is duidelijk wat de Australische bevolking wil: dat mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen."

Het gaat om een niet-bindende volksraadpleging, maar veel politici hebben gezegd de uitslag in hun eigen district te zullen volgen. Portier: "Tegenstanders kunnen niet veel meer doen om het proces te vertragen. Als alles goed gaat, wordt het onderwerp voor de Kerst behandeld in het parlement, zoals de premier heeft beloofd. In februari kunnen dan de eerste homohuwelijken worden gesloten."

Australië stemt voor het homohuwelijk

Toch dreigen er een aantal obstakels: zo is de groep tegenstanders, ruim 38 procent, aanzienlijk. Bovendien bevinden zich onder de tegenstanders leden van de partij van premier Turnbull, die zelf voorstander is. De premier zit daardoor in de politieke problemen, zegt Portier. "Hij heeft geen meerderheid in het Lagerhuis en heeft de steun binnen zijn eigen partij hard nodig. We moeten afwachten of hij zijn eigen politieke agenda de komende weken wel kán doorvoeren."

Het nee-kamp wil dat enkele zaken in het wetsvoorstel worden aangepast om christelijke waarden te beschermen. "Ze willen onder meer dat gelovige trouwambtenaren het sluiten van homohuwelijken kunnen weigeren en dat trouwlocaties en leveranciers homostellen diensten mogen weigeren." Volgens Portier is het de vraag hoeveel tijd het overleg daarover in beslag gaat nemen.

Referendum

Sinds 2004 is het homohuwelijk bij wet verboden in Australië. Onder de toenmalige premier Howard werd vastgelegd dat het huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw. Turnbull beloofde het weer op de politieke agenda te zetten.

Opvallend genoeg waren naast conservatieven ook voorstanders van het homohuwelijk tegen een referendum, omdat zij het geen onderwerp voor een publieke stemming vonden. Daarnaast was er de angst voor polarisatie tijdens de campagne.

De lhbt-gemeenschap in Australië was bovendien op voorhand sceptisch over de uitslag. Omdat per post werd gestemd, ging men ervan uit dat vooral de oudere, conservatieve Australiër oververtegenwoordigd zou zijn. Een bindend referendum werd tot twee keer toe tegengehouden door de Senaat. Een peiling, waarvoor geen goedkeuring nodig is van de Senaat, bleek het juiste compromis.

Legitimiteit

Turnbull heeft zich met de uitslag van de peiling legitimiteit verschaft bij de parlementaire stemming van volgende maand. Hij vroeg parlementariërs na de bekendmaking van de uitslag van de peiling rekening te houden met het "overweldigende" resultaat. Het wetsvoorstel is al voorgelegd aan het parlement.

Christine Forster, de lesbische zus van oud-premier Abbott, heeft al laten weten direct met haar vriendin in het huwelijk te zullen treden. Ook haar broer is van harte uitgenodigd, zo zei ze. Abbott is de leider van het nee-kamp.

STER reclame