ANP

"Wie niet kan leven van zijn werk, is gewoon geen popmuzikant", zei VVD-Kamerlid Arno Rutte vandaag tijdens het debat over de cultuurbegroting. Namens zijn partij stelde hij voor om de subsidie voor popmuzikanten daarom maar helemaal af te schaffen.

Bij het Fonds Podiumkunsten, dat de overheidssubsidie uitkeert aan muzikanten, zijn ze niet blij met Ruttes voorstel. "Dit zou echt erg zijn als je ziet hoe hard mensen moeten werken in de popsector", zegt woordvoerder Carlie Janszen. "De popmuziek kan gewoon niet leven van de commercie."

Naast musici kunnen ook theatergezelschappen, dansgroepen en festivals geld aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten. Een commissie beoordeelt iedere aanvraag. Daarbij vissen veel artiesten achter het net, want het aantal aanvragen overstijgt het budget.

Dat budget bedraagt jaarlijks bijna 55 miljoen euro voor de periode tussen 2016 en 2020. Deze week werd bekend dat het nieuwe kabinet daar per jaar 9 miljoen aan toevoegt. Het meeste van dat geld gaat naar theater. De afgelopen jaren ging steeds zo'n 8 procent gaat naar de popmuziek, zegt Janszen. "Dat komt dus neer op zo'n 5,3 miljoen euro per jaar."

De Staat

Op het toekennen van subsidie door het Fonds is geregeld scherpe kritiek. Zo krijgt popband De Staat tot 2020 bijna 1 miljoen euro voor het maken van een tour langs bejaardentehuizen en om plannen uit te werken voor een speciaal 'rond' podium. Muziekfestival Noorderslag krijgt in die periode niets.

Janszen: "De Staat had plannen ingediend die goed waren opgeschreven, een commissie heeft de aanvraag bekeken en uiteindelijke subsidie toegewezen volgens onze criteria. Het plan heeft dan voldaan aan artistieke kwaliteit, ondernemerschap en spreiding. Verder moet het project iets toevoegen aan het totale aanbod. Popmuziek is een belangrijk genre dat een grote betekenis heeft, zeker als het gaat om de vernieuwing van de hele muzieksector."

Ze hebben een steuntje in de rug nodig.

Ingrid van Engelshoven, minister van Cultuur

Het lijkt niet waarschijnlijk dat popmuzikanten op korte termijn kunnen fluiten naar hun geld. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zei in het cultuurdebat niets te zien in het idee van coalitiepartner VVD.

De D66-minister vindt dat popmusici in sommige gevallen wel degelijk subsidie nodig hebben om vernieuwing te brengen. "Ze hebben een steuntje in de rug nodig en ik vind het belangrijk om dat te behouden."

STER reclame