Het popconcert Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland ANP

Regeringspartij VVD wil een eind maken aan het subsidiëren van Nederlandse popmuziek. Popmuzikanten moeten in hun eigen onderhoud voorzien en mogen geen geld van de overheid meer krijgen.

VVD-Kamerlid Arno Rutte zei tijdens het debat over de cultuurbegroting dat het terugdraaien van de subsidie de komende subsidieperiode geregeld moet worden. "Wie niet kan leven van zijn werk, is gewoon geen popmuzikant."

Oppositiepartij SP is verbaasd over de opstelling van de VVD, omdat via gesubsidieerde poppodia musici ook de kans krijgen om zich te ontwikkelen. "Popmuziek is meer dan Kane en Kensington", zei SP-Kamerlid Kwint.

Rutte zegt dat er wel gekeken kan worden of de "infrastructuur" in aanmerking komt voor subsidie. "Maar het rechtstreeks en zwaar subsidiëren van popmuziek willen wij niet meer."

Steuntje in de rug

Minister Van Engelshoven ziet niets in het idee van de coalitiepartij. De D66-minister vindt dat popmusici in sommige gevallen wel degelijk subsidie nodig hebben om vernieuwing te brengen. "Ze hebben een steuntje in de rug nodig en ik vind het belangrijk om dat te behouden."

In het cultuurdebat vroeg de PVV om een onderzoek van de minister naar seksueel misbruik in de cultuursector.

STER reclame