HH | Phil Nijhuis

Den Haag doet de komende jaarwisseling een proef met vrijwillige vuurwerkvrije zones in Scheveningen. Het nieuwe aan de proef is dat bewoners zelf hun straat of pleintje vuurwerkvrij verklaren en daar zelf ook op toezien. De politie heeft al de handen vol aan de handhaving van de 23 zones die door de gemeente vuurwerkvrij zijn verklaard.

Deze zomer hield Den Haag een enquête onder de bewoners over de instelling van vuurwerkvrije zones. Van de 13.500 inwoners die eraan meededen, was een meerderheid positief over dergelijke zones. Als de proef in Scheveningen slaagt, wil de gemeente volgend jaar ook afspraken maken in andere buurten.

Hyperlokaal

Uit de enquête kwam ook naar voren dat veel bewoners hechten aan het zelf afsteken van vuurwerk. De vrijwillige vuurwerkvrije zones hebben alleen kans van slagen als het vuurwerkvrije gebied beperkt wordt tot een straat, een pleintje of een speeltuin.

Om de overlast van particulier vuurwerk te beperken organiseert de gemeente ook twee vuurwerkshows, een op de Hofvijver en een op het strand van Scheveningen.

De gemeente kondigt streng optreden aan bij Oud en Nieuw. Een politieteam wordt vrijgemaakt om het afsteken van illegaal vuurwerk tegen te gaan en om dat vuurwerk op te sporen. Mensen die zich vorig jaar misdragen hebben, krijgen een waarschuwingsbrief of een gebiedsverbod opgelegd. In de dagen na Nieuwjaar past het OM supersnelrecht toe.

STER reclame