ANP
NOS NieuwsAangepast

Rutte houdt vast aan afschaffen dividendbelasting

Premier Rutte vindt dat je onverantwoorde risico's neemt met Nederlandse banen als de dividendbelasting in stand blijft. In het debat over de regeringsverklaring zei hij dat dit geen ideologisch punt is, maar dat Nederland aantrekkelijk moet blijven voor internationale bedrijven. "Anders prijzen we Nederland uit de markt en dat gaat ten koste van werkgelegenheid."

Rutte houdt dus vast aan de maatregel uit het regeerakkoord om de dividendbelasting af te schaffen. De linkse oppositie protesteerde fel tegen de houding van het kabinet. Volgens GroenLinks, SP en PvdA is het een cadeautje voor het bedrijfsleven en een "heilloze weg". Ze benadrukten dat veel economen grote vraagtekens bij de maatregel zetten.

Wijkverpleging

Rutte heeft wel sympathie voor de wens van de oppositie om niet te bezuinigen op de wijkverpleging. Maar hij wilde niet zonder meer toezeggen dat hij het eens is met de tekst van een motie van bijna de hele oppositie erover.

Hij wilde niet verdergaan dan de toezegging dat het kabinet niet de intentie heeft om te bezuinigen op wijkverpleging. "We willen de groei van de niet-langdurige zorg afremmen en willen niet op voorhand zeggen dat we helemaal niet naar de wijkverpleging kijken."

Maar volgens Rutte mag dat niet ten koste gaan van de toegankelijkheid en de kwaliteit, en mag de werkdruk niet toenemen.

Referendum

De premier verdedigde met grote stelligheid de 'aftapwet' waarover een referendum komt. Volgens hem krijgen de veiligheidsdiensten met de wet betere instrumenten om mensen in de gaten te houden die "onze manier van leven" omver willen werpen. Rutte zei dat er goede waarborgen in zitten die ongewenst gebruik van de nieuwe bevoegdheden voorkomen.

Rutte voegde eraan toe dat hij "extreem gemotiveerd" is om de bevolking uit te leggen waarom het een goede wet is. Intrekking zou volgens hem een ramp zijn, maar verder wilde hij niet vooruitlopen op wat er gaat gebeuren als de meerderheid zich in het referendum tegen de aftapwet keert.

Hij weigerde ook zich vast te leggen op een termijn waarbinnen het kabinet op de uitslag zal reageren, zoals Partij voor de Dieren-leider Thieme had gevraagd.

'Schrappen aftapwet is een ramp'

Dubbele nationaliteit

De premier wees de moties van wantrouwen die de PVV heeft aangekondigd tegen bewindslieden met een dubbele nationaliteit met kracht van de hand.

Volgens de premier is het in strijd met de grondwet om iemand af te wijzen als minister alleen omdat hij een dubbele nationaliteit heeft. Rutte noemde alle bewindslieden "meer dan geschikt voor hun taak".

Wilders vindt dat bewindslieden alleen Nederlander mogen zijn. De PVV-voorman kreeg daarin bijval van Forum voor Democratie-voorman Baudet.

Rutte zei dat het "enkele feite van een meervoudige nationaliteit voor iemand in een publiek ambt geen grond kan zijn om zijn betrouwbaarheid in twijfel te trekken".

Minister Ollongren heeft ook de Zweedse nationaliteit, staatssecretaris Visser ook de Kroatische.

Grapperhaus

Rutte ziet ook niets in de bezwaren van Wilders tegen minister Grapperhaus. Volgens Wilders kan die geen minister van Justitie zijn, omdat hij eerder in een column heeft geschreven dat jihadisten naar Nederland moeten terugkomen.

Rutte benadrukte dat Grapperhaus zich onvoorwaardelijk achter het regeerakkoord schaart. "Als alle mensen besmet zijn, omdat ze ooit iets gezegd hebben dat niet precies strookt met het beleid van een nieuw kabinet, maak je het voor hen onmogelijk zich maatschappelijk te uiten."

Niet anders

Grapperhaus zelf zei in een schorsing van het debat dat hij er vroeger niet anders over dacht dan nu. "Als mensen zich bij het consulaat als Nederlander melden, laat je hen terugkomen en dan worden ze berecht en bestraft", zei de minister.

Hij voegde eraan toe dat in geval van een dubbel paspoort het Nederlanderschap kan worden afgepakt als ze een gevaar zijn voor de nationale veiligheid. "Daar zal ik net zo voortvarend in zijn als mijn voorganger Blok."

Rutte tegen Wilders: wat een slappe hap, twee nationaliteiten hebben mag

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl