Pechtold zegt dat het kabinet niet zijn eerste keus was, maar dat hij wel voor het regeerakkoord staat ANP

D66-leider Pechtold hoopt dat ook oppositiepartijen steun geven aan het nieuwe kabinet-Rutte. In het debat over de regeringsverklaring riep hij politieke partijen op de tegenstellingen niet extra te vergroten. "Het moet niet zijn, 76 tegen 74", zei Pechtold, die een gezamenlijk strijd wil tegen de "wegwerppolitiek".

Pechtold staat pal achter de plannen van het kabinet, hoewel zijn partij liever met GroenLinks in zee was gegaan. "We hebben niet alles voor elkaar gekregen, maar ik sta voor dit akkoord en ben er trots op." In het debat kreeg hij veel kritiek op het afschaffen van het raadgegend referendum, het schrappen van de abortuspil bij de huisarts en het feit dat D66 een aantal medisch-ethische kwesties heeft losgelaten.

Eerder in het debat zei CDA-leider Buma dat de onderhandelende partijen erin zijn geslaagd een brug te leggen tussen individueel en collectief. Buma erkende dat christen-democraten en liberalen tegen veel dingen anders aankijken.

De kleinste coalitiepartij ChristenUnie is ook tevreden over het resultaat. Er zijn volgens partijleider Segers afspraken gemaakt voor de "toekomst van onze kinderen", maar hij erkent dat zijn partij er niet in geslaagd is om het kinderpardon te verruimen.

Meer dan een vierde

CDA-leider Buma benadrukte dat veel mensen zich zorgen maken over de manier waarop de bevolking met elkaar omgaat. Buma zei dat het CDA na deze kabinetsperiode meer van het verkiezingsprogramma zal hebben gerealiseerd dan sinds 2012 in de oppositie.

Volgens hem staat in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie veel meer dan een vierde van wat het CDA wil. Hij hekelde alternatieven van de linkse oppositie, waarin bijvoorbeeld de btw-verhoging wordt teruggedraaid, de dividendbelasting wordt geschrapt en de winstbelasting voor grote multinationals wordt verlaagd.

Volgens Buma wordt Nederland niet beter van de linkse voorstellen. "Ik doe graag handreikingen, maar ik ga geen goede plannen vervangen door slechte onbetaalbare plannen."

Samenwerking

De grootste regeringspartij, de VVD, hoopt dat het regeerakkoord tot brede samenwerking zal leiden. Fractievoorzitter Dijkhoff zei te hopen dat partijen het niet ongelezen zullen verwerpen. "Onze taak is groter dan onze eigen achterban".

Naar aanleiding daarvan daagden SP-leider Roemer en PvdA-voorman Asscher hem uit bijvoorbeeld een korting op de Wajong te schrappen, en ook de dividendbelasting in stand te laten.

Kijken naar effecten

Dijkhoff wilde geen aanpassing toezeggen en zei dat mensen met een beperking door de plannen van het kabinet sneller aan de slag komen. Maar hij voegde eraan toe dat hij wel wil kijken naar de effecten van de maatregel.

Volgens Dijkhoff is er aan de ene kant weinig vertrouwen in de politiek, maar gaat het aan de andere kant op veel punten goed in Nederland.

Dijkhoff: kans grijpen om samen goede dingen te doen

Dijkhoff erkende dat het regeerakkoord niet hetzelfde is als het verkiezingsprogramma van de VVD. "Maar op één punt is het akkoord misschien wel beter dan het verkiezingsprogramma en dat is dat het regeerakkoord breder wordt gedragen."

Volg hier het liveblog over de regeringsverklaring.

STER reclame