HH | Thomas Schlijper
NOS NieuwsAangepast

Centrum Amsterdam vanaf morgen bierfiets-vrij

Vanaf morgen mogen bierfietsen worden geweerd uit het centrum van Amsterdam, heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. De rechter oordeelde dat de burgemeester de maatregel ditmaal afdoende heeft onderbouwd en alle belangen goed tegen elkaar heeft afgewogen.

Eind vorig jaar wees de rechter een bierfietsverbod vanaf 1 januari 2017 nog af, omdat de argumentatie van het stadsbestuur te wensen overliet. Oud-burgemeester Van der Laan heeft zijn motivatie voor de zomer aangevuld en bij de rechtbank ingeleverd. Ook gaf hij de verhuurders nog de hele zomer de tijd om hun gehuurde stallingsruimte op te zeggen en zich te vestigen in wijken waar de bierfiets welkom is.

Overlast

De bierfiets is vanaf 1 november niet meer welkom in de binnenstad van Amsterdam omdat hij voor te veel overlast zorgt en opstoppingen veroorzaakt.

Vier bierfietsexploitanten hadden verzet aangetekend tegen de maatregel omdat ze faillissement vrezen. Elders in de stad mogen feestvierders zich wel per bierfiets verplaatsen, maar aangezien de verhuurders allemaal in de binnenstad zitten is het niet mogelijk per bierfiets de wijken buiten het stadscentrum te bereiken. Ze voerden aan dat het besluit van de burgemeester niet rechtsgeldig was, maar werden in het ongelijk gesteld.

Ook pleitten ze tevergeefs voor de instelling van een corridor, waarlangs de bierfietsers vanuit de binnenstad naar een stadsdeel kunnen komen waar de fiets wél is toegestaan.

De rechtbank erkent dat het verbod ernstige gevolgen heeft voor de verhuurders, maar ziet daarin geen reden om van het verbod af te zien.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl