NOS NieuwsAangepast

Noord-Drenthe gezonder, veiliger en gelukkiger dan Randstad

Inwoners van Noord-Drenthe zijn gelukkig, gezond en voelen zich veilig. Uit het onderzoek 'de Brede Welvaartsindicator' blijkt dat het gebied rond de Drentse hoofdstad Assen op al deze punten beter scoort dan het Nederlandse gemiddelde. Mensen uit de Randstad zijn een stuk minder tevreden.

Bij het opstellen van de Brede Welvaartsindicator is gekeken naar inkomens, maar ook naar zaken als gezondheid, veiligheid en woongenot. "We onderzoeken hoe mensen welvaart ervaren", zegt historicus Bas van Bavel van de Universiteit Utrecht, die het onderzoek uitvoerde in samenwerking met de Rabobank. "Economische groei is daarbij belangrijk, maar niet allesbepalend."

'Eelde heeft alles'

De onderzoekers brachten voor elke regio de welvaart in brede zin in kaart. In het dorp Eelde, in Noord-Drenthe, snappen de inwoners wat daarmee wordt bedoeld. "Alles wat een dorp nodig heeft, hebben we hier", zegt vrouw die vijfentwintig jaar geleden vanuit Noord-Brabant naar Drenthe verhuisde. "We hebben het bos, een meer en we wonen vlak bij Groningen en Assen."

Het is de kop van Drenthe. Rustig platteland, maar met alle gemakken van de grote stad.

Abel-Jan Darwinkel

Volgens Abel-Jan Darwinkel, geboren en getogen Drent, heeft de regio de voordelen van zowel het platteland als de grote stad. "Het is de kop van Drenthe. Rustig platteland, maar met alle gemakken van de grote stad. Natuurlijk wonen er wel minder jongeren dan in de grote steden, omdat er geen universiteit is in Noord-Drenthe."

Het is opvallend dat de inwoners zo tevreden zijn, omdat de economische groei in de gehele provincie Drenthe achterblijft. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat er nog steeds veel werkloosheid is. Niettemin blijken de Drenten gelukkiger dan andere Nederlanders. Met name de woontevredenheid, veiligheid en balans tussen werk en vrije tijd scoren hoog.

Onzekerheid in Randstad

Bij het onderzoek heeft Van Bavel ook gekeken naar hoe de brede welvaart zich de afgelopen jaren ontwikkelde. "Je ziet na de crisis dat de economische groei zich heeft hersteld, maar de brede welvaart niet. Mensen zijn vaak ontevreden over hun woonsituatie en bang dat ze door de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt hun baan verliezen."

Dit soort factoren speelt vooral bij inwoners in de Randstad een grote rol. Amsterdam scoort slecht op het gebied van huisvesting, met hoge huur- en koopprijzen voor weinig vierkante meters. In Rotterdam is het slecht gesteld met de baanzekerheid.

Hierdoor blijft de brede welvaart achter bij de economische groei in de grote steden. Ondanks de aantrekkende economie, voelen inwoners van de Randstad zich vaak onveilig en onzeker over hun woonsituatie. Overigens geldt dat niet voor alle mensen van de grote steden. De cijfers zijn een indicator voor de hele regio, dus voor zowel wijken in het centrum als buiten de ring.

Alles bij elkaar scoort de provincie Zuid-Holland het laagst op het gebied van brede welvaart. Lager dan regio's als Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg, gebieden die geregeld in het nieuws zijn vanwege de problemen daar.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl