Volgens staatssecretaris Wiebes moet zijn opvolger een onverwoestbaar humeur hebben anp

"Welke gek begint aan deze klus?" Eén dag voor de beëdiging van de nieuwe staatssecretaris van Financiën vraagt PvdA-Tweede Kamerlid Nijboer zich dat hardop af in de Kamer. Nijboer herhaalt daarmee de woorden die de huidige staatssecretaris, Wiebes, zelf gebruikte toen er een nieuwe topambtenaar gezocht moest worden om de Belastingdienst te gaan leiden.

Dat "de gek" een zware klus krijgt, staat voor de hele Kamer vast. "Maar wij als Kamer hebben ook een behoorlijke opdracht om het allemaal in goede banen te leiden", benadrukken Kamerleden, onder wie Nijboer en CDA'er Omtzigt.

"De gek" heet Menno Snel. En hij zal vast wel ergens hebben meegekeken vandaag naar het laatste debat van Wiebes in de functie van staatssecretaris over de fiscus. Waarin Kamerleden en staatssecretaris gezamenlijk opnieuw constateerden dat er nog heel veel moet gebeuren om de dienst de komende jaren op orde te krijgen.

Het is zo langzamerhand een keizer met wel heel weinig kleren aan.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer over staatssecretaris Wiebes

Want een vertrekregeling die 700 miljoen euro kostte, een achterlopende investeringsagenda, enorme bezuinigingen voor de boeg en een datalek bij de dienst: Wiebes moest voortdurend naar de Kamer om verantwoording af te leggen over ontstane problemen.

"Het is zo langzamerhand wel een keizer met heel weinig kleren aan", zegt PvdA-er Nijboer over het staatssecretariaat van Wiebes, dat 3,5 jaar heeft geduurd.

Ook in dit debat moest Wiebes erkennen dat er bij de Belastingdienst "meer niet op orde was dan gevreesd" en dat we "terecht op onze falie hebben gehad".

Datalekken

Zo maken Kamerleden zich zorgen over een vandaag openbaar gemaakt rapport waarin onder meer staat dat de Belastingdienst data van 180 datastreams ontvangt. De dienst deelt onder meer gegevens met vervoersbedrijven, kentekensystemen, banken en telecombedrijven.

Maar hoe zit het dan met de bescherming van privégegevens, vragen Kamerleden zich af. Temeer omdat is gebleken dat deze door belastingmedewerkers via usb-sticks naar huis werden meegenomen om door te werken, of naar derden werden gemaild.

Wiebes probeerde de Kamer gerust te stellen: volgens hem is er in geval van datalekken geen informatie bij mensen buiten de dienst terechtgekomen. CDA-Kamerlid Omtzigt vindt het niet gek dat daar geen bewijzen van zijn gevonden. Er is volgens hem geen deugdelijk registratiesysteem dat bijhoudt welke medewerkers informatie op usb-sticks zetten en gebruiken.

De staatssecretaris die hier zit moet geen enkele interesse hebben in zijn eigen loopbaan.

Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën

Het is maar een voorbeeld van wat Wiebes' opvolger Menno Snel op zijn bord krijgt. En dan wil het kabinet in 2019 ook nog eens het hele systeem ingrijpend herzien en van vier naar twee schijven terugbrengen. Kan de Belastingdienst al die nieuwe maatregelen van het nieuwe kabinet wel aan? vraagt GroenLinks Kamerlid Snels zich af. D66-Kamerlid van Weijenberg denkt dat het een proces van "vallen en opstaan" zal blijven.

Wiebes heeft daarom alvast een advies voor zijn opvolger: die moet een "onverwoestbaar humeur" hebben en "geen enkele interesse in zijn eigen loopbaan".

Wiebes zelf zal zich vanaf morgen in het nieuwe kabinet als minister over groei, industrie en klimaatdoelen gaan buigen.

Met de Kamerleden die de komende jaren op het gebied van financiën actief blijven zit het volgens hem wel goed. "Het zal niemand in de samenleving de afgelopen tijd zijn ontgaan dat deze commissie op overtuigende wijze zijn controlerende rol heeft gespeeld".

STER reclame