De bedenker van de relativiteitstheorie, Nobelprijswinnaar Albert Einstein (1879-1955), had ook een theorie over een gelukkig leven. Een handgeschreven briefje met één regel daarover is in Jeruzalem geveild voor 1,1 miljoen euro.

Kostbaar briefje van Einstein was bedoeld als fooi

Volgens het veilinghuis heeft de natuurkundige de Duitse tekst op een briefje gekrabbeld tijdens een reis door Japan in 1922. Hij zou geen kleingeld hebben gehad voor een fooi voor een hotelbediende en hem toen de tekst in handen hebben gedrukt.

De aanbeveling van Einstein luidt vertaald: "Een kalm en bescheiden leven brengt meer geluk dan het najagen van succes en de voortdurende rusteloosheid die dat met zich meebrengt."

"Bewaar het goed"

Tijdens de reis door Japan hoorde Einstein dat de Nobelprijs voor Natuurkunde van 1921 aan hem was toegekend voor zijn werk aan het foto-elektrisch effect.

Volgens het veilinghuis heeft de natuurkundige de hotelmedewerker destijds op het hart gedrukt het briefje goed te bewaren, omdat het op een dag meer waard zou zijn dan een fooi.

Bijna een eeuw later kreeg Einstein daarin dus gelijk. Het openingsbod voor het briefje was 1700 euro, maar het bedrag liep snel op.

Een neef van de hotelbediende heeft het briefje ingebracht. Het veilinghuis heeft niet bekendgemaakt wie de koper is. Hij of zij deed de bieding online.

STER reclame