Jesse Klaver
NOS Nieuws

Klaver wil dat 'linkse' Klimaatwet zo snel mogelijk wordt behandeld

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat de Tweede en Eerste Kamer op korte termijn een wetsvoorstel van PvdA en GroenLinks met klimaatdoelstellingen in behandeling nemen. Hij zei dat hij ervoor wil zorgen dat de klimaat-ambities van het nieuwe kabinet (Rutte III) worden verwezenlijkt.

Klaver schreef in 2015 samen met de toenmalige PvdA-leider Diederik Samsom een Klimaatwet met doelstellingen die ambitieuzer zijn dan die in het regeerakkoord. Begin dit jaar spraken SP, D66 en ChristenUnie alvast hun steun uit voor de plannen. VVD, CDA en PVV noemden de plannen toen onrealistisch.

Volgens Klaver is het voorstel klaar voor behandeling. In Buitenhof liet hij weten dat hij contact heeft gehad met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Hij wil van hen weten welke aanpassingen in de Klimaatwet zij nog nodig achten. "Ik reik het nieuwe kabinet heel graag de hand", zei Klaver, "zodat het niet bij mooie woorden blijft."

'Niet concreet genoeg'

In de Klimaatwet van Samsom en Klaver staat onder meer dat Nederland de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent moet hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. In de klimaatplannen van het nieuwe kabinet wordt gesproken over 49 procent.

De GroenLinks-leider was vooral kritisch over de voorstellen voor de opslag en afvang van CO2. Rutte III wil de stimuleringsregeling verbreden en bijna 20 megaton aan koolstofdioxide afvangen en opslaan. Volgens critici zijn deze plannen niet realistisch. Klaver zei dat het kabinet ook moet kijken naar andere alternatieven voor CO2-reductie.

Hij zei verder dat de kabinetsplannen niet concreet genoeg zijn. "Op deze manier gaan we de afspraken in het Parijs-akkoord niet halen." Wel gaf hij het nieuwe kabinet een groot compliment voor de gestelde doelen. "Helemaal omdat ik weet van hoe ver VVD en CDA moesten komen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl