Henk Kamp ANP

Minister Kamp blijft positief over het behalen van de klimaatdoelstellingen. Hij reageert daarmee op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waaruit blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen met een procent is toegenomen. Daarmee zet de trend van de afgelopen jaren door.

De rechter bepaalde in 2015 dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van 1990. De rechtszaak was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. Vorig jaar bedroeg de afname zo'n 11 procent.

Trendbreuk

Volgens Kamp zijn de cijfers van het CBS gebaseerd op een vergelijking tussen 2015 en 2016. Hij zegt dat de situatie inmiddels is verbeterd en dat de uitstoot van broeikasgassen tussen het tweede kwartaal van vorig jaar en het tweede kwartaal van dit jaar met een procent is afgenomen.

Kamp sprak in het NOS Radio 1 Journaal zelfs van een trendbreuk. "Het is toch heel opmerkelijk dat je in een tijd waarin de economie met ruim 3 procent groeit een CO2-daling van een procent hebt. Daarmee hebben we een omslag gerealiseerd."

Pier Vellinga, oud-hoogleraar klimaatverandering aan de universiteit van Wageningen is bijzonder kritisch over het overheidsbeleid. Hij noemt de kabinetten Rutte laks en constateert dat bijvoorbeeld Duitsland veel verder is. "Het is een schande dat Nederland, een van de meest kwetsbare landen op het gebied van klimaatverandering door de lage ligging, het minst doet van alle Europese landen", stelt Vellinga.

Op de markt afgeschoven

Vellinga vindt dat de overheid het klimaatbeleid in de afgelopen jaren op de markt heeft afgeschoven. Hij pleit voor een CO2-heffing voor bedrijven, sluiting van alle kolencentrales voor 2020 en een stimuleringsprogramma voor elektrisch vervoer en klimaatneutrale woningen.

Minister Kamp vindt juist dat er al heel veel gebeurt. "We zijn een infrastructuur aan het opbouwen die gebaseerd is op zonne- en windenergie. De windmolens komen op de Noordzee en de zonneparken op het land. We doen daar grote subsidietoezeggingen voor. Dat zal ertoe leiden dat we de doelstellingen halen."

STER reclame