EPA

Iran blijft zich houden aan het atoomakkoord dat in 2015 met de VS, Europese landen, China en Rusland werd gesloten, zolang dat in het belang is van Iran. Dat zei president Rohani in een reactie op de toespraak van president Trump eerder vanavond.

Trump maakte duidelijk het liefst van het akkoord af te willen, omdat Iran niet naar de geest van het verdrag zou handelen. Hij doelde daarmee op de bemoeienis van Iran met conflicten in Syrië, Irak en Jemen en de vermeende tegenwerking van medewerkers van het Internationale Atoomagentschap bij inspectiebezoeken aan Iran.

Trump wil dat het Amerikaanse Congres daarom binnen zes maanden nieuwe voorwaarden aan Iran stelt. Als dat niet gebeurt, schort Trump het atoomakkoord eenzijdig op.

Geen nieuwe onderhandelingen

Rohani zei op de Iraanse staatstelevisie dat de toespraak van Trump vol leugens en valse beschuldigingen zat. Wat Iran betreft komen er geen nieuwe onderhandelingen. "Het Iraanse volk zal nooit buigen voor druk uit het buitenland", zei hij.

Rohani zei ook dat het ballistische rakettenprogramma van Iran wordt uitgebreid, ondanks de druk van de VS om dat niet te doen.

Europa

Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de EU waren in 2015 mede-ondertekenaars van het akkoord met Iran. Bondskanselier Merkel, president Macron en premier May zeggen in een gezamenlijke verklaring dat zij er nog steeds achter staan en dat ze zich zorgen maken over de mogelijke gevolgen van Trumps voornemen om aan het akkoord te gaan sleutelen.

Ze vragen Trump en het Amerikaanse Congres om de eventuele gevolgen voor de veiligheid van het Westen in overweging te nemen "voordat ze stappen zetten die het akkoord ondermijnen". Daarmee doelen ze ook op de herinvoering van sancties die eerder waren opgeheven.

EU-buitenlandchef Mogherini zei dat het akkoord "werkt", en dat de wereld zich de beëindiging ervan niet kan veroorloven. Ook zei ze dat de VS het verdrag niet eenzijdig kan opzeggen, omdat er meer landen bij betrokken zijn.

Rusland

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie op de aankondiging van nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran wegen dat er in de internationale diplomatie geen plaats is voor dreigementen en agressieve retoriek en dat deze manier van doen gedoemd is te mislukken.

In de verklaring staat ook dat Trumps toespraak niet van invloed zal zijn op de uitvoering van het akkoord.

Israël

Lof voor de toespraak van Trump komt alleen uit Israël. Premier Netanyahu feliciteerde de Amerikaanse president. Netanyahu is altijd tegen het akkoord geweest, omdat hij gelooft dat aartsvijand Iran vroeg of laat toch een kernwapen zal proberen te maken.

"Trump heeft de moed om tegen het terroristische regime van Iran in te gaan. Hij creëert een kans om een slecht akkoord op te knappen, Irans agressie een halt toe te roepen en zijn steun aan terrorisme aan de kaak te stellen", zei hij.

STER reclame