Rutte: een akkoord waarbij gewone, normale Nederlanders er echt op vooruit gaan

Alle groepen in Nederland gaan erop vooruit. Dat zei VVD-leider en toekomstig premier Mark Rutte bij de presentatie van het regeerakkoord. Hij noemde het akkoord "ambitieus en evenwichtig". Rutte benadrukte dat de netto-salarissen zullen stijgen en dat er meer geld gaat naar zorg voor de ouderen.

Rutte roemde zijn mede-onderhandelaars, "die ervoor hebben gekozen niet aan de zijlijn te blijven staan".

Niet makkelijk

CDA-voorman Buma benadrukte dat de vier partijen de gesprekken vanuit verschillende visies zijn begonnen, maar dat ze een gemeenschappelijk ambitie hebben. Hij zei dat de keuzes voor het CDA niet altijd makkelijk waren, maar hij is trots op het bereikte resultaat.

Buma: niet alles was makkelijk, maar wij doen wat nu nodig is

Buma onderstreepte onder meer dat er wordt geïnvesteerd in de zorg voor ouderen en dat er veel meer geld gaat naar defensie en politie. Ook wees hij op de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Buma noemde het ook heel belangrijk dat het gevoel van saamhorigheid in Nederland wordt versterkt en dat er meer aandacht komt voor cultuur en burgerschap.

Onderwijs, onderzoek en innovatie

D66-leider Pechtold vindt het een ambitieus akkoord dat door samenwerking Nederland vooruit zal brengen. Hij benadrukte dat zijn partij bijna 2 miljard euro investeert in onderwijs, onderzoek en innovatie en dat ieder kind dezelfde kansen krijgt.

Pechtold: regeerakkoord is uitgestoken hand naar iedereen in Nederland

Volgens Pechtold verkleint het kabinet de inkomensverschillen en wil het "de dreigende tweedeling tussen arm en rijk" aanpakken.

De D66-leider noemde het klimaatprobleem misschien wel de meest urgente beweegreden voor D66 om te gaan regeren.

Geen liefde op het eerste gezicht

ChristenUnie-leider Segers zei dat aan het akkoord te merken is dat zijn partij aan tafel zat. "Het was geen liefde op het eerste gezicht en we kondigen geen partijfusie aan, maar we hebben elkaar gevonden in ambitieuze plannen."

Volgens Segers wordt het geen kabinet dat op de winkel gaat passen. Hij vestigde extra de nadruk op het nieuwe klimaatbeleid en de hervorming van de arbeidsmarkt en het pensioen- en belastingstelsel. Ook hij verwees onder meer naar investeringen in zorg en onderwijs. Volgens de ChristenUnie-voorman straalt het akkoord urgentie uit. Segers zei ook dat het kabinet tegenstellingen in de samenleving kleiner wil maken.

Segers: je gaat merken dat de ChristenUnie aan tafel heeft gezeten

STER reclame