NOS

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de bevriezing van het eigen risico volgend jaar. Zoals de onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hadden gevraagd, blijft het eigen risico volgend jaar 385 euro. Het kabinet had eerder gezegd dat het zou stijgen naar 400 euro, maar minister Schippers kwam de formerende partijen tegemoet met een spoedwet.

Zoals verwacht, werden alle wijzigingsvoorstellen van de 'oppositie in wording' verworpen. De oppositie had voorgesteld de bijdrage van het Rijk aan de zorgverzekeraars eenmalig te verhogen om zo de zorgpremies niet extra te laten stijgen. Verder zou het eigen risico met 100 euro moeten dalen en zou de koppeling van het eigen risico aan de zorgkosten ook op langere termijn moeten worden losgelaten.

Premie DSW

In het Kamerdebat voerde VVD-Kamerlid Arno Rutte ook het woord namens CDA, D66 en ChristenUnie. Op vragen over de verrassende verlaging van de zorgpremie en het eigen risico, die DSW vandaag bekendmaakte, zei hij dat hij daarmee "alleen maar blij" kan zijn.

Hij is benieuwd met welke premies andere verzekeraars zullen komen. Maar volgens hem zegt dat weinig over de modellen die het ministerie van Volksgezondheid hanteert bij de prognoses. Minister Schippers zei dat haar ministerie niet "politiek raamt". Ze benadrukte dat ze vorig jaar ook kritiek kreeg, toen ze de premies juist lager voorspelde dan ze uiteindelijk uitpakten.

Eerste Wereldoorlog

Bij de stemming steunde uiteindelijk een overgrote meerderheid het voorstel om de premie volgend jaar te bevriezen. Alleen Denk stemde tegen.

Nu de Tweede Kamer de spoedwet heeft aangenomen, zal ook de Eerste Kamer er vanavond nog over praten en stemmen. Dat beide Kamers op dezelfde dag stemmen over een wetsvoorstel is heel bijzonder: voor het laatst gebeurde dat na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, in 1914.

STER reclame