Aspirant politieagenten bij de opening van het Politieonderwijsjaar 2016/2017
NOS Nieuws

Politie na corruptieonderzoek: geen maatregelen tegen allochtone agenten

  • Remco Andringa

    redacteur Politie en Justitie

  • Remco Andringa

    redacteur Politie en Justitie

"Als je dit rapport generaliseert, zou je de conclusie kunnen trekken dat politiemensen met een migratieachtergrond minder betrouwbaar zijn. Daar is absoluut geen sprake van." Dat verzekert Peter Slort, die bij de nationale politie verantwoordelijk is voor diversiteit.

Hij reageert op het onderzoek dat gisteren verscheen, waaruit bleek dat niet-westerse politiemedewerkers relatief vaak betrokken zijn bij ernstige integriteitsschendingen.

Ondanks die conclusie ziet Slort geen aanleiding om deze groep extra in de gaten te houden. "We willen geen maatregelen nemen tegen groepen. Dan is het net alsof de politie bestaat uit agenten met en agenten zonder migratieachtergrond. We richten ons op individuen. Maar dat betekent niet dat we onze ogen sluiten voor die oververtegenwoordiging."

Slort hoort van collega's met een migratieachtergrond hoe er soms een beroep op hen wordt gedaan. "Bijvoorbeeld als ze een boete uitschrijven en er wordt gezegd: 'hé brother, kom op, je bent er een van ons'."

Maar, zegt Slort, zoiets is niet alleen aan deze agenten voorbehouden. En dus wil hij daar ook niet exclusief bij hen op letten. "Tijdens de werving, selectie en opleiding van alle nieuwe medewerkers wordt heel nadrukkelijk gesproken over druk die uitgeoefend kan worden. Iedereen moet zich daartegen teweer kunnen stellen."

Hij erkent dat de verhouding scheef is vanwege de 16 gevallen bij medewerkers met een migratieachtergrond. "Maar die andere 24 willen we ook voorkomen."

Als iemand een oom heeft die in de verdovende middelen zit, is dat wel een belangrijk gespreksonderwerp.

Peter Slort

Een van de maatregelen die de politie wil nemen, is betere screening. Er ligt op dit moment een wetsvoorstel om ook de directe omgeving van een nieuwe medewerker te mogen screenen. Nu kan dat nog niet. "Maar als iemand een oom heeft die in de verdovende middelen zit, is dat natuurlijk wel een belangrijk gespreksonderwerp."

Ook kijkt de politie naar de mogelijkheid om afwijkende zoekopdrachten in het politiesysteem te monitoren. Dat zou kunnen helpen tegen bijvoorbeeld het lekken van informatie. "We willen niemand permanent controleren, maar wel bijzondere, afwijkende signalen oppikken."

Veel aandacht gaat volgens Slort ook uit naar het verbeteren van de onderlinge omgang. "Als alle politiemensen zich goed en geaccepteerd voelen, is er automatisch meer loyaliteit naar de organisatie."

Volgens het rapport zou de politie meer aandacht moeten schenken aan het tegengaan van corruptie, juist omdat de politie bezig is om meer agenten met een migratieachtergrond binnen te halen. Betekent dit ook een groter risico op integriteitsschendingen in de toekomst?

"Daar ben ik helemaal niet bang voor", zegt politiechef Slort. "Met meer medewerkers met een migratieachtergrond, ook op leidinggevende plekken, kun je het onderwerp makkelijker bespreekbaar maken. Een Turkse collega zou tegen een andere Turkse collega kunnen zeggen: 'ik word benaderd'. Ze kunnen elkaar steunen en begeleiden. Daarmee neemt de integriteit alleen maar toe."

Miljoenen

Maar, wil Slort benadrukken, in de verleiding komen kan iedereen. Allochtoon of autochtoon. "Ik heb wel eens met een sporttas met 2,4 miljoen euro in mijn handen gestaan. Toen dacht ik ook: 'hé, als ik daar een greep uit doe, merkt niemand het'. Heb ik overigens niet gedaan."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl