ANP

Burgemeester Van der Laan van Amsterdam erkent dat het niet goed gaat op de afdeling van de gemeente die radicalisering onder jongeren moet tegengaan. Hij schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat een extern team de afdeling gaat doorlichten.

De brief komt in aanloop naar een spoeddebat dat morgen gepland staat. Eind augustus maakte de gemeente bekend dat een topambtenaar die radicalisering onder jongeren moest tegengaan, werd ontslagen wegens belangenverstrengeling. Ze zou een persoonlijke relatie een aantal opdrachten gegund hebben, en dat mag niet. Het integriteitsonderzoek loopt nog.

Regels niet nageleefd

In antwoord op schriftelijke vragen van raadsleden, schrijft de burgemeester dat het incident niet op zichzelf staat. De wijze van werken was volgens hem niet op orde en de aansturing was niet professioneel genoeg. "Daardoor werd er geïmproviseerd en zijn de regels niet door iedereen nageleefd", schrijft hij.

"De cultuur binnen het team en het netwerk is te gesloten en de aanpak is kwetsbaar geworden voor belangenverstrengeling en verwijten van vriendjespolitiek. Dat is iets dat de burgemeester zichzelf aanrekent."

Daarom stelt de gemeente Amsterdam nu een team samen dat de afdeling onder de loep neemt. Aan de hand van de bevindingen van dat team zal de werkwijze van de afdeling worden aangepast.

Vertrouwen weg

Van der Laan schrijft dat de integriteitsschending verstrekkende gevolgen heeft. "Het zorgt niet alleen voor gevoelens van onveiligheid bij ambtenaren, maar dreigt ook het gezag van alle partijen die bij de aanpak betrokken zijn te ondermijnen", is te lezen in de brief. "De gemeente verspeelt onnodig kostbaar vertrouwen dat de afgelopen jaren is opgebouwd."

STER reclame