De Stopera in Amsterdam ANP

De gemeente Amsterdam heeft een topambtenaar die radicalisering van jongeren moest tegengaan, ontslagen.

De gemeente schorste haar vorige maand, omdat het Bureau Integriteit een onderzoek tegen haar was gestart. Er waren vermoedens van belangenverstrengeling en onregelmatigheden in de bedrijfsvoering.

Relatie

Het onderzoek loopt nog, maar nu al is vastgesteld dat zij een persoonlijke relatie verschillende opdrachten gunde, zonder dat zij haar leidinggevende over de vriendschap had verteld.

Ook stelde zij zelf een offerte voor de werkzaamheden op. Meer wil het college van B&W vanwege de privacy van de betrokkenen nu niet kwijt.

Bedrijven

In verband met het onderzoek heeft de gemeente de samenwerking met enkele andere personen en bedrijven opgeschort. Onderzocht wordt of zij betrokken zijn geweest bij de belangenverstrengeling en onregelmatigheden in de bedrijfsvoering.

Het college schrijft in een brief aan de raad dat het team radicalisering en polarisatie een gesloten cultuur kende en moest worden geprofessionaliseerd. De nu ontslagen vrouw kreeg daarom een coach toegewezen.

STER reclame