Formatiedag 180: record steeds meer in zicht

VVD-onderhandelaar Zijlstra en zijn CU-collega Schouten ANP

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben verder gepraat over een nieuw kabinet. De algemene verwachting is dat de partijen nog wel even nodig hebben, maar de politici wilden er weer weinig over kwijt.

Op de vraag aan ChristenUnie-leider Segers of dit de week is dat de financiële plannen aan het Centraal Planbureau kunnen worden voorgelegd, antwoordde hij dat "het weer een week is van nietszeggende antwoorden op heel goede vragen".

Arbeidsmarkt

De onderhandelaars spraken onder meer over de arbeidsmarkt. Voor een deel gebeurde dat zonder de partijleiders: die lieten het middagdeel over aan de secondanten. De partijen hebben de gesprekken over de arbeidsmarkt lang voor zich uitgeschoven, omdat ze hoopten op een akkoord tussen vakbonden en werkgevers.

Maar vorige week werd duidelijk dat zo'n akkoord er niet inzit. Bij de discussie over de arbeidsmarkt gaat het onder meer over flexibilisering, ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte.

Oktober

Hoe lang de onderhandelingen in de formatie nog duren, is moeilijk te voorspellen. Ingewijden gaan ervan uit dat het CPB een week nodig heeft om financiële voorstellen door te rekenen; ook de fase van het benaderen van en praten met kandidaat-bewindslieden duurt meestal wel ongeveer een week.

Sommigen denken dat het kabinet in de tweede week van oktober zou kunnen worden beëdigd. De week erna is het herfstreces van de Kamer gepland. Als de ministers op maandag 9 oktober op het bordes staan, wordt het record van de langste formatie in de geschiedenis geëvenaard.

Dan zou de formatie 208 dagen hebben geduurd, net zo lang als die van het eerste kabinet-Van Agt, in 1977. Mocht het kabinet er op 9 oktober nog niet zijn, is het record dus gebroken.