EPA

Polen kan niet zomaar wetten aannemen waardoor de politiek grote invloed krijgt op de rechterlijke macht. Dat vindt de Europese Commissie, die van plan is om hard op te treden tegen het land als de wetten niet worden teruggedraaid. Vicevoorzitter Frans Timmermans zei vanochtend in het Europees Parlement dat hij de kwestie niet loslaat.

De Europese Commissie is al meer dan een jaar in discussie met Polen over de omstreden wetten. Het gaat in totaal om vier wetten die de politiek meer invloed geven over de rechtspraak, onder meer over de benoemingen van rechters. Twee daarvan zijn door de president nog niet ondertekend, maar de andere twee zijn al wel in werking getreden.

"Daar komt nog bij dat we problemen hebben met de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen als het om de pensioenleeftijd gaat. We vinden het bovendien niet aanvaardbaar, dat ondanks rechterlijke uitspraken om het niet te doen er toch een prachtig oerbos wordt gekapt", aldus Timmermans.

Onafhankelijk

"Het gaat om Europese waarden", zegt de commissaris. "Je moet kunnen vertrouwen dat rechters onafhankelijk zijn. Dat heeft niet alleen met Polen te maken. Het is ook belangrijk voor de interne markt. Uitspraken over geschillen moeten niet door de politiek bepaald worden."

De Europese Commissie heeft eerder dit jaar Polen om opheldering gevraagd. Volgens het Verdrag van Lissabon moet Brussel eerst een brief schrijven met vragen en kan een land vervolgens antwoord geven. De Poolse regering heeft dit weekend gezegd niet bereid te zijn om de omstreden wetten aan te passen of in te trekken.

Timmermans komt volgende week met een officiële reactie. "We zijn de tekst nog aan het bestuderen. Maar ik kan wel zeggen dat we bereid zijn om tot het uiterste te gaan", zei hij na afloop van het debat in Brussel.

Stemrecht

Het uiterste, ook wel de nucleaire optie genoemd, is het ontnemen van stemrecht aan Polen. Dat besluit moet wel door de Europese regeringsleiders worden genomen.

De Europese Commissie kan rekenen op de steun van een meerderheid in het parlement, zo bleek tijdens het debat.

Aan het slot van het debat ontstond nog een klein incident. De voorzitter verbood een aantal Poolse politici om nog langer het woord te voeren, nadat ze hun spreektijd hadden gebruikt om een aantal Poolse vetes uit te vechten. "We hebben geen behoefte aan dit soort interne scheldpartijen", aldus de voorzitter.

STER reclame