Natuurmonumenten?

Het onbewoonde Waddeneiland Griend, waar jaarlijks tienduizenden trek- en broedvogels neerstrijken, lijkt voorlopig gered. Het eiland werd in de zomer van 2016 verstevigd om te voorkomen dat het nog verder wegzakte in zee.

Het voortbestaan van het eiland werd na aanleg van de Afsluitdijk bedreigd. Toen in 1932 het laatste sluitgat werd gesloten, veranderden de stromingen in de Waddenzee en kalfde het eiland af, waardoor menselijk ingrijpen nodig was om het letterlijk van de ondergang te redden.

Schelpenbank

Vorige zomer voerden Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden uit met als belangrijkste ingreep de aanleg van een brede vooroever van zand en schelpen. De schelpenbank moet voorkomen dat de stroming stukjes van het eiland wegspoelt. Ook zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat het eiland te hoog wordt. Anders wordt de vegetatie te ruig voor de rondwandelende vogels.

De kosten van die herstelwerkzaamheden bedroegen 2 miljoen euro. De hoop is dat Griend weer gaat wandelen, een proces waarbij eilanden aan de ene kant afkalven en aan de andere kant weer aangroeien zodat ze langzaam opschuiven.

Griend na uitvoering van de herstelwerkzaamheden Natuurmonumenten

Drieteenstrandlopers

Het eiland tussen tussen Harlingen en Terschelling is belangrijk voor trek- en broedvogels. Het droogvallende wad biedt volop voedsel en als het vloed wordt, vertrekken de vogels naar Griend waar ze ook hun jongen grootbrengen. Zoals de drieteenstrandlopers, die de speciale interesse hebben van vogelonderzoeker Emma Penning.

"Dit jaar waren er 20.000 drieteenstrandlopers op het eiland", vertelt ze in Nieuws & Co op Radio 1. "Ze zitten voornamelijk op hun oude plekjes, maar als het echt slecht weer is met hele harde wind, dan gaan ze ook op zitten op de nieuw aangelegde vooroever en dat is hartstikke mooi."

Drones

De vogelpopulatie heeft goed gereageerd op de grote werkzaamheden. Het aantal broedparen is verdubbeld, melden onderzoekers van Natuurmonumenten, de Rijksuniversiteit Groningen en het NIOZ. Met behulp van drones en zendertjes is het effect van het onderhoud op het broedproces in de gaten gehouden.

De sporen van het werk zijn duidelijk te zien. Op de plekken waar zand is gestort, is nog nauwelijks begroeiing te zien.

De oude kustlijn (links) en de nieuwe (rechts) Marc-Robin Visscher / NOS

Toch is er ook al een klein randje groen te zien. "Daar ben ik erg enthousiast over", zegt Sanne van Gemerden van Natuurmonumenten, dat het eiland al 101 jaar in beheer heeft.

De eerste tekenen zijn dus positief. "Het eiland is in ieder geval voor de komende tijd gered, maar wat we hopen is dat het eiland zichzelf in stand kan gaan houden door deze maatregelen. Garanties daarop kan ik niet geven, de natuur is en blijft nu eenmaal erg onvoorspelbaar."

STER reclame