Een natuurbeschermer aan het werk op Griend ANP

Het eilandje Griend, tussen Harlingen en Terschelling, zal worden hersteld. Om het eiland te behouden zal er zand worden opgespoten, schrijft Omrop Fryslân

Griend is volgens beheerder Natuurmonumenten toe aan groot onderhoud. Dat is nodig om het eiland te behouden. Om de werkzaamheden te kunnen verrichten moest de Provincie Friesland een ontheffing verlenen op de natuurbeschermingswet. Die ontheffing is nu afgegeven.

Het onbewoonde eiland heeft een belangrijke functie voor trek- en broedvogels. In het voor- en najaar zoeken honderdduizenden vogels naar voedsel op het droogvallende wad rondom Griend. Bij hoogwater vinden de vogels op het eiland een veilig onderkomen. In het broedseizoen brengen ze er hun jongen groot. 

Als we niks doen, is de kans groot dat het eiland helemaal verdwijnt

Chris Braat, Natuurmonumenten

Chris Braat van Natuurmonumenten is blij dat de werkzaamheden mogen plaatsvinden: "Als we niks doen, is de kans groot dat het eiland helemaal verdwijnt. Dat zou een grote aderlating zijn voor de natuur in de Waddenzee."

Brede steun

Het project krijgt brede steun. Provincie Fryslân en het Waddenfonds dragen bij aan de kosten van het herstelproject. In het voorjaar begint Natuurmonumenten met het inzamelen van geld om de rest van het bedrag bij elkaar te krijgen. In de nazomer van dit jaar moet dan worden begonnen met de werkzaamheden op Griend.    

Vogels op Griend ANP

STER reclame