Winkelend publiek
NOS NieuwsAangepast

Fors hogere economische groei verwacht: 3,3 procent

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de verwachting van de economische groei voor dit en volgend jaar fors naar boven bijgesteld. Dit jaar komt de groei uit op 3,3 procent, denkt het CPB. Het zou de eerste keer zijn sinds de crisis in 2007 uitbrak dat de groei boven de 3 procent uitkomt. In juni verwachtte het CPB nog bijna een procentpunt minder groei voor 2017: 2,4 procent.

De hogere verwachting hebben we te danken aan de zeer sterke groei in het tweede kwartaal, die vanochtend door het CBS is bekendgemaakt.

En voor 2018 verwacht het CPB nu 2,5 procent groei, terwijl de verwachting bij de vorige raming in juni nog 2,0 procent was.

Werkloosheid daalt, koopkracht stijgt licht

Door de goedlopende economie zal de werkloosheid verder dalen, verwacht het CPB: naar 4,9 procent dit jaar en 4,3 procent in 2018.

De koopkracht stijgt, maar niet zo hard als afgelopen jaren. In 2017 stijgt de koopkracht van het gemiddelde huishouden 0,3 procent, in 2018 met 0,5 procent. Dat was in 2015 (+1,1%) en 2016 (+2,6%) nog flink hoger. Het CPB gaat hierbij wel uit van ongewijzigd beleid, want het bureau weet natuurlijk nog niet wat een nieuw kabinet voor de koopkracht betekent.

Groter begrotingsoverschot

Door de groeiende economie komt er bij de overheid meer belastinggeld binnen en wordt er minder uitgegeven aan uitkeringen. En dat is goed voor de overheidsfinanciën. Daardoor komt het begrotingsoverschot dit jaar uit op 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en volgend jaar op 0,9 procent. Ook hierbij gaat het CPB uit van ongewijzigd beleid.

Lange termijn

Het CPB heeft ook een verwachting afgegeven voor de langere termijn. Zo wordt er tot en met 2021 een jaarlijkse economische groei van gemiddeld 1,8 procent verwacht. De werkloosheid komt in 2021 uit op 4,6 procent, iets hoger dan in 2018 dus. Verder rekent het CPB in 2021 op een begrotingsoverschot van 1,6 procent en een staatsschuld van 45 procent van het bbp.

Het bureau benadrukt dat deze ramingen wel met onzekerheden omgeven zijn. "Aan de ene kant vormen internationale politieke onzekerheden en ontwikkelingen in de financiële sectoren negatieve risico's. Aan de andere kant kan de economie zich nog rooskleuriger ontwikkelen als de groei doorzet."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl