President Maduro wil hard optreden tegen de afgeslagen opstand binnen het leger. EPA

In een poging de opstand in Venezuela neer te slaan, hebben Venezolaanse veiligheidstroepen sinds april dit jaar al 5000 mensen willekeurig opgepakt. Van hen zitten er nog altijd duizend vast, zeggen de Verenigde Naties.

De zorgen om de mensenrechten in het Zuid-Amerikaanse land zijn groot. "We zijn bang dat de situatie uit de hand loopt, de mensenrechtenschendingen nemen niet af. We vragen ons af welke kant dit opgaat", zegt de woordvoerder mensenrechten van de VN.

De vergadering is opgericht om het land te zuiveren van enige oppositie

Latijns-Amerika kenner Edwin Koopman

Maar de heksenjacht gaat pas echt beginnen als de nieuwe grondwetgevende vergadering vandaag besluit de immuniteit van het oude parlement op te heffen. "De verwachting is dat daartoe unaniem wordt besloten. En dat opent de weg voor vervolging", zegt Latijns-Amerika-correspondent Marc Bessems.

De grondwetgevende vergadering is officieel opgericht om een nieuwe grondwet te schrijven, maar is toch vooral bedoeld om alle macht te concentreren in handen van de chavisten, meent Latijns-Amerikakenner Edwin Koopman. "En om het land te zuiveren van enige vorm van oppositie."

De afgeslagen opstand op een legerbasis van afgelopen zondag was het werk van zijn politieke tegenstanders, roept president Maduro nu. Maar Koopman sluit niet uit dat de regering zelf er de hand in had. "Om vervolgens de wereld wijs te kunnen maken dat er een gewapende opstand gaande is en er dus streng opgetreden moet en mag worden door Maduro."

Bessems verwacht dat er vandaag ook beslissingen genomen worden om het leger nog strakker in het gareel te kunnen houden.

Burgemeesters

De Hoge Raad heeft ondertussen de arrestatie van burgemeester Ramon Muchacho van de deelgemeente Chacao bevolen. De burgemeesters van de oppositie zijn nu aan de beurt, zeggen Bessems en Koopman. "Van de ruim 70 burgemeesters van de oppositie zitten er nu verscheidene vast", zegt Bessems. Volgens Koopman is van de burgemeester van Iribarren, Alfredo Ramos, sinds zijn aanhouding eind juli niets meer vernomen. "Zelfs zijn advocaat en familie weten niet waar hij is."

Dat de grondwetgevende vergadering vooralsnog niet bezig is met die nieuwe grondwet, duidt er volgens Koopman op dat die een voorwendsel was voor het vervangen van het parlement. "Ze zijn nu vooral met harde hand aan het regeren. Er is twee jaar uitgetrokken voor het schrijven van die grondwet, en dus blijven ze al die tijd zonder oppositie aan de macht."

STER reclame