Een vrouw in een ziekenhuisbed
NOS NieuwsAangepast

Hoezo duurdere zorgverzekering? Wie bepaalt dat?

  • Flip de Jong

    redacteur Economie

  • Flip de Jong

    redacteur Economie

De zorgverzekeraars krijgen te maken met een tegenvaller van 400 miljoen euro. Daarvoor heeft het zorginstituut, dat over de verdeling van 20 miljard zorgkosten gaat, vorige week de zorgverzekeraars gewaarschuwd.

Volgens Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW gaat hierdoor de zorgpremie volgend jaar ongeveer 30 euro omhoog. Dat was volgens de DSW-directeur niet te voorzien. "Daardoor dalen onze reserves en dus onze mogelijkheid om de premies laag te houden", zegt Oomen.

Waar komt die 400 miljoen vandaan?

Verzekeraars krijgen op twee manieren geld binnen voor de basisverzekering. Via de zorgpolis die we zelf uitkiezen en via een bijdrage die onze werkgever betaalt. Die werkgeversbijdrage is 6,65 procent van ons bruto inkomen met een maximum van 54.000 euro per jaar. zzp'ers betalen 5,4 procent van hun inkomen als "werkgeversbijdrage".

Onze zorgpremie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar maar het werkgeversdeel gaat eerst naar het zorgverzekeringsfonds. Dat beheert het zorginstituut. Het gaat om zo'n 20 miljard euro, ongeveer net zoveel als we bij elkaar rechtstreeks aan premies betalen.

De 20 miljard van het zorgverzekeringsfonds wordt volgens een formule verdeeld over de zorgverzekeraars. Doordat nu blijkt dat er in 2015 minder declaraties zijn binnengekomen voor chronische ziekenhuiszorg worden formules voor de vergoedingen voor 2016 daar met terugwerkende kracht op aangepast. Zorgverzekeraars moeten nu 400 miljoen euro terugbetalen.

Dus gaat mijn zorgpremie omhoog?

Niet persé. Iedere zorgverzekeraar maakt een eigen afweging. Daarbij speelt bijvoorbeeld mee of de verzekeraar met een lage premie mensen wil lokken en daarvoor inteert op de eigen reserve. Andere belangrijke factoren zijn de inflatie en of de zorgverzekeraars gunstige prijsafspraken kunnen maken met zorgverleners, zoals de ziekenhuizen.

Belangrijk is ook wat er volgend jaar in de basisverzekering zit en dus vergoed moet worden. Dat mogen de zorgverzekeraars niet zelf bepalen. Dat doet de politiek. Ook de keuze welke medicijnen vergoed moeten worden, speelt een rol.

Zorgverzekeraar Achmea en VGZ geven daarom aan dat ze nog niet kunnen zeggen hoe hoog de premie volgend jaar wordt.

Verder kan je er ook zelf voor kiezen om je premie omlaag te brengen door een hoger eigen risico te nemen. Ook kun je je verzekeren via een collectief, bijvoorbeeld je werkgever, waarmee je een korting kunt krijgen.

Hoe zit het met die formules van het zorgverzekeringsfonds?

Tussen de zorgverzekeraars zitten verschillen als het gaat om wie er bij ze verzekerd is. Ze mogen niemand weigeren voor de basisverzekering maar ze kunnen bijvoorbeeld wel vooral studenten en andere relatief gezonde mensen proberen te werven. Sommige zorgverzekeraars hebben juist relatief veel verzekerden uit risicogroepen, zoals chronisch zieken, die meer geld kosten.

Om deze verschillen te compenseren krijgen zorgverzekeraars met veel gezonde verzekerden minder geld uit het zorgverzekeringspotje dan verzekeraars met veel chronisch zieken. Over de formules voor die verdeling beslissen de zorgverzekeraars samen met het Ministerie van Volksgezondheid en het zorginstituut.

Hebben de verzekeraars te veel geld gekregen en krijgen ze daarom nu minder?

Uit de financiële jaaropgaven die de zorgverzekeraars over 2015 hebben ingediend blijkt nu dat er voor chronische ziekenhuisopnames minder declaraties zijn ingediend dan gedacht. Op grond daarvan is de inschatting dat ook in 2016 de groep verzekerden met hoge zorgkosten minder groot is dan gedacht. Daardoor zouden de zorgverzekeraars 400 miljoen euro teveel hebben gehad als compensatie voor deze "risicogroepen". Dat bedrag moeten ze nu teruggeven.

Maar tot vorig jaar betekende een meevaller voor "risicogroepen" nog een vergelijkbaar hogere vergoeding voor de meest gezonde verzekerden. Dit jaar is dat niet het geval. Het geld moet terug naar het zorgfonds.

Volgens Chris Oomen, directeur van DSW, is er niet minder gedeclareerd maar is het budget verlaagd. Hij zegt: "de kosten voor ziekenhuizen zijn niet minder geworden, het komt door een nieuwe rekenmethode gebaseerd op aannames".

Zorgverzekeraars Nederland bevestigt dat een wijziging van het systeem tot deze tegenvaller leidt. In de aannames vooraf was een verkeerde inschatting gemaakt. Maar dit zegt niets over het totale beeld als het gaat om de toekomstige zorgpremie, aldus ZN.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl