anp

Hoewel er dit jaar een groeiende behoefte is aan nieuwe woningen en kantoren, gaat de bouw vanaf vandaag drie weken met 'bouwvak', de jaarlijkse bouwvakantie. Een opvallend moment om de bouw stil te laten vallen, aangezien de bouwproductie dit jaar volgens ING naar verwachting met 4 procent aantrekt.

Uit een steekproef onder 151 bedrijven door USP Marketing Consultancy blijkt dat de helft van de woning- en kantorenbouw volledig stilvalt. Van de bedrijven die wel open zijn, werkt zo'n 15 procent op halve kracht en iets meer dan een derde van de aannemers werkt gewoon door tijdens de bouwvakantie.

De resultaten van het onderzoeksbureau zijn opvallend, omdat er geen verschil is met de cijfers die een vergelijkbare steekproef twee jaar geleden opleverde. En dat terwijl er destijds veel minder werk in de bouw was dan nu.

Officieel afgeschaft

Vakbond FNV beklaagt zich over de 'verplichte' rustperiode in de bouw. "De bouwvakvakantie is niet meer van deze tijd en bovendien al heel lang geleden officieel afgeschaft", zegt Janna Mud van FNV. "Mensen moeten in overleg hun vakantie kunnen plannen. Het is zuur als je aan drie weken vastzit."

Volgens Mud willen vooral ouderen en werknemers zonder kinderen in een andere periode op vakantie. "Dat hoort ook bij deze tijd." Ze zegt dat er tegenwoordig wel meer ruimte is om afwijkende vakantieperiodes aan te kaarten bij sollicitaties.

Hoewel veel werknemers dus de wens hebben om zelf hun vakantieperiode te bepalen, houden veel bouwbedrijven vast aan de bouwvak. Uit de steekproef van het onderzoeksbureau blijkt dat meer dan de helft van de bouwers vindt dat de bouwvak moet blijven bestaan.

Mud denkt dat bouwbedrijven vaak weigeren de periode los te laten, omdat het hun planning makkelijk maakt. De uitzondering daarop zijn volgens Mud grote bouwprojecten, bijvoorbeeld in de infrastructuur. Daar zijn de vakanties vaak wel buiten de geadviseerde periode.

Verschuilen

Uit een inventarisatie van bouwtijdschrift Cobouw blijkt dat er in de woningbouw en kantoorbouw steeds meer druk is om door te werken. Het weekblad schrijft dat dat moeilijk is, omdat veel toeleveranciers en onderaannemers het werk wel neerleggen. Op hun beurt zeggen toeleveranciers dat ze juist met vakantie gaan omdat veel bouwbedrijven weken stilliggen.

Mud twijfelt aan dat argument. Zij denkt dat bouwbedrijven zich erachter verschuilen om geen flexibele vakanties te hoeven invoeren.

Werknemers van Holland Goot vieren dat de bouwvak begint NOS

Sommige bedrijven kunnen niet anders dan vasthouden aan de bouwvak, zoals Holland Goot, een bedrijf dat dakgoten aanlegt. "We moeten wel. Anders kunnen we helemaal niet op vakantie. We zijn niet groot genoeg om mensen apart op vakantie te laten gaan", zegt directeur Dick Stam.

Wel noemt hij de bouwvak "iets heel raars". "De bouw is afhankelijk van het weer. En als dat het best is, gaan we met zijn allen op vakantie."

Storend vindt Stam ook dat de bouwvak niet in alle regio's in dezelfde periode valt. "Daardoor ontstaan problemen, omdat wel alles met elkaar verweven is in de bouw en toeleveranciers en afnemers niet allemaal in dezelfde regio werken."

STER reclame