Het asielzoekerscentrum in Ter Apel
NOS NieuwsAangepast

Gemeenten sneller in actie voor werk vluchtelingen

Gemeenten komen steeds sneller in actie om vluchtelingen aan werk te helpen. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen veel gemeenten juist afwachtten tot statushouders hun inburgeringscursus hadden afgerond. Dat blijkt uit de Monitor Vluchtelingen aan het werk 2017 van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), die 256 van de 388 Nederlandse gemeenten heeft bevraagd.

Ongeveer 62 procent van de gemeenten begint meteen met arbeidsbemiddeling als de vluchteling in de gemeente komt wonen. In 84 procent van de gemeenten krijgen de vluchtelingen een intakegesprek.

In een soortgelijk onderzoek vorig jaar bleek dat de meeste gemeenten pas aan de slag gingen als de verplichte inburgering was afgerond, waardoor er drie tot vijf jaar verloren ging.

Natuurlijk is het einddoel dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan of een opleiding gaan doen, maar daar zijn we nog lang niet.

Inge Razenberg, onderzoeker

Hoewel gemeenten de arbeidsbemiddeling dus voortvarender aanpakken, is het aantal statushouders dat een baan krijgt nog maar klein, 8 procent. Ook volgt nog maar een klein deel een opleiding, ongeveer 12 procent.

Voor ruim 35 procent van de vluchtelingen is nog helemaal geen sprake van bemiddeling. Dat heeft verschillende redenen, zoals gezondheidsklachten en taalproblemen.

"Wij kunnen nu niet zeggen dat deze percentages zorgelijk zijn, omdat gemeenten pas sinds vorig jaar maatregelen hebben genomen", zegt onderzoeker Inge Razenberg van het KIS.

"Vorig jaar schatten de gemeenten dat ongeveer 10 procent van de statushouders aan het werk zou gaan. Dat is nu 8 procent en dat komt redelijk overeen met de schatting. Natuurlijk is het einddoel dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan of een opleiding gaan doen, maar daar zijn we nog lang niet."

Toekomst

Het platform adviseert de gemeenten om maatregelen voor de lange termijn te nemen. De gemeenten maken zich zorgen over de toekomst, want de extra financiering door het Rijk om statushouders aan het werk te krijgen gaat verdwijnen.

"Het is heel goed dat de gemeenten bezig zijn om vluchtelingen sneller aan het werk te krijgen. Toch moet je ook kijken naar maatregelen voor als die extra financiering ophoudt. Besteed ook aandacht aan de kwetsbare vluchtelingen, investeer in onderwijsmogelijkheden en monitor deze resultaten", aldus Razenberg.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl