Asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel
NOS Nieuws

Nauwelijks kans op werk voor vluchtelingen

Gemeenten zijn bang dat 90 % van de vluchtelingen die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen niet of nauwelijks werk zullen vinden. Dat blijkt uit een enquête van Kennisplatform Integratie en Samenleving onder 200 gemeenten.

Meer dan de helft van de mensen (60%) heeft eerst een opleiding nodig of moet geactiveerd worden. Zo'n 30 % is helemaal niet aan werk te helpen volgens de ondervraagde gemeenten.

Ondersteuning

De Participatiewet dwingt gemeenten ondersteuning te geven aan alle werkzoekenden, dus ook aan vluchtelingen die bij hun worden gehuisvest. Sinds een aantal jaren worden deze vluchtelingen, statushouders, over gemeenten in het hele land verdeeld.

Hoeveel mensen er in een gemeente worden geplaatst is afhankelijk van het aantal inwoners van die gemeente. Ieder halfjaar krijgen de gemeenten te horen hoeveel vluchtelingen zij het komende halfjaar moeten opvangen. Zo moet de gemeente Oude Pekela voor 1 juli 17 statushouders huisvesten en de gemeente Amsterdam 1877.

Weinig werk

Statushouders worden over alle gemeenten verdeeld zodat niet slechts een paar gemeenten vluchtelingen opvangen, met alle huisvestingsproblemen van dien. Maar de keerzijde is dat er ook mensen terechtkomen in regio's waar weinig werkgelegenheid is.

Bijna twee derde van de gemeenten zegt dat er op dit moment niet genoeg geschikt werk is in hun regio. Het enige wat ze kunnen doen is werkgevers overhalen om vluchtelingen een werkervaringsplaats aan te bieden, aldus de gemeenten in het onderzoek van KIS.

Inburgering

Op dit moment begint 36 % van de gemeenten pas met bemiddeling naar werk als de verplichte inburgering is afgerond. En dat duurt bij veel nieuwkomers erg lang, bleek onlangs uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Van de nieuwkomers die in 2013 in Nederland arriveerden, is slechts de helft binnen de afgesproken termijn geslaagd voor het inburgeringsexamen. Nieuwkomers krijgen drie jaar de tijd om de taal leren en kennis van de Nederlandse samenleving op te doen. Dat proces wordt afgesloten met een inburgeringsexamen.

Van de 53.000 migranten die zich in de jaren 2013, 2014 en 2015 in Nederland vestigden, moeten nog 47.000 voldoen aan hun verplichtingen. Het gaat overigens niet alleen om vluchtelingen, maar ook andere nieuwkomers.

Snel schakelen

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving adviseert gemeenten snel in actie te komen bij kansrijke statushouders en een andere vorm van participatie te zoeken voor degenen die lastig werk zullen vinden. Ook is het volgens de onderzoekers verstandig om snel beter Nederlands taal te leren, bijvoorbeeld via een opleiding of stage.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl