NOS NieuwsAangepast

Bouwstop voor geitenhouderij in Brabant

Een meerderheid in Provinciale Staten van Noord-Brabant wil met onmiddellijke ingang een bouwstop voor geitenstallen. Alleen boeren die al een vergunning hebben, mogen nog bijbouwen.

Het D66-voorstel voor de bouwstop krijgt ruime steun, werd duidelijk tijdens een debat over maatregelen voor de intensieve veehouderij in de provincie. Er komen strengere milieuregels voor de sector, inclusief de varkenshouderijen, waarvan er heel veel zijn in Noord-Brabant.

Aanleiding voor de stop op uitbreiding van de geitenstallen is de uitkomst van recent onderzoek naar het verhoogde risico op longontsteking bij mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen.

De voorgestelde bouwstop zou moeten duren tot medio 2020. Het voorstel van D66 wordt gesteund door alle coalitiepartijen (SP, PvdA, VVD en GroenLinks) en door Lokaal Brabant, 50Plus en de Partij voor de Dieren.

Uitstoot

Als het aan de provincie ligt, komen er nieuwe normen om de uitstoot van fijnstof, ammoniak en stank te verminderen. Boeren moeten hun stallen aanpassen. Zo mag een veehouder in de toekomst alleen nog maar een nieuwe stal bouwen als in ruil daarvoor iets meer stalruimte wordt afgebroken.

In de veehouderij is veel verzet tegen de aanscherping van de milieuregels. Die vergen enorme investeringen en die zijn voor veel boeren niet op te brengen, zeggen ook belangenorganisaties in de sector.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl