Volgens Hubert Bruls maakt het COA zich schuldig aan het 'rondpompen' van criminele asielzoekers
NOS Nieuws

COA rond de tafel met boze burgemeester Nijmegen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gaat morgen in gesprek met de Nijmeegse burgemeester Bruls. Aanleiding is een noodkreet die hij vandaag deed uitgaan over de opvang van asielzoekers die veel overlast veroorzaken.

Bruls uitte zijn grieven in een brief aan minister Blok en staatssecretaris Dijkhoff van Justitie, naar aanleiding van problemen die een groep van twintig asielzoekers sinds april veroorzaakt. Ze plegen diefstallen in het centrum van Nijmegen en hebben azc-medewerkers met de dood bedreigd.

Het gaat volgens Bruls om mensen die geen kans maken op een verblijfsvergunning en eerder ook al crimineel gedrag vertoonden toen ze werden opgevangen in Groningen en Weert. Hij zegt dat het COA zich schuldig maakt aan het "rondpompen" van criminele asielzoekers van het ene azc naar het andere. Dat gebeurt zonder dat betrokken burgemeesters of politiekorpsen ervan weten, zegt hij.

Intolerabel

COA-voorzitter Bakker heeft inmiddels gebeld met de Nijmeegse burgemeester en afgesproken om het er morgen over te hebben. Hij is het met Bruls eens dat asociaal en crimineel gedrag op of rond een azc intolerabel is.

Wel neemt het COA afstand van de term 'rondpompen'. "Dat is niet wat er gebeurt", zegt een woordvoerder. "We zorgen ervoor dat we overlastgevende groepen asielzoekers van elkaar scheiden. En dan kunnen mensen worden overgeplaatst."

Justitiële gegevens

De woordvoerder wijst erop dat iedere gemeente op de hoogte wordt gebracht van wie er binnen komt. "Maar daar doen we geen justitiële gegevens bij. Dat mogen we niet van de wet."

Staatssecretaris Dijkhoff zegt in een reactie dat overlastgevende asielzoekers direct moeten worden aangepakt. Hij wijst erop dat de lokale autoriteiten en het COA daartoe sinds vorig jaar een aantal extra maatregelen ter beschikking hebben, zoals een gebiedsverbod en een meldplicht. In Nijmegen heeft Bruls vier betrokken asielzoekers inmiddels een centrumverbod opgelegd.

Gisteren werd bekend dat in het najaar in Amsterdam een aparte opvang voor overlastgevende asielzoekers komt. Het COA wil in totaal twee of drie van dergelijke locaties openen, waar strengere huisregels gelden en sobere faciliteiten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl