NOS NieuwsAangepast

Aantal vrijwillige brandweervrouwen met een kwart gedaald

Dit jaar zijn er in Nederland 773 vrouwelijke vrijwilligers bij de brandweer, een kwart minder dan vorig jaar. Sinds 2001 waren er niet zo weinig vrijwillige vrouwelijke brandweerlieden als nu. Ook het aantal vrouwelijke professionele brandweerlieden daalt. Dat zijn er dit jaar 10 procent minder dan vorig jaar.

Het aantal vrijwilligers bij de brandweer daalt al een paar jaar, sinds 2011 met eveneens 10 procent. Hoewel de daling dit jaar lijkt te zijn gestopt, maakt de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) zich zorgen over een verdere daling. Veranderingen bij de korpsen hebben geleid tot demotivatie en daarnaast leidt de vernieuwde conditietest ook tot meer uitval.

De landelijke brandweer, Brandweer Nederland, is juist blij met de nieuwe conditietest. Zij vinden dat al het brandweerpersoneel aan dezelfde eisen moet voldoen omdat ze voor dezelfde klussen worden ingezet. Dat iemand afhaakt door de nieuwe fysieke test komt bijna nooit voor.

De Nederlandse brandweer is wel afhankelijk van de vrijwilligers. Het operationele deel van de brandweer bestaat uit 24.000 mensen. Slechts 5000 van hen doen het brandweerwerk beroepsmatig. Alleen in de veiligheidsregio's Haaglanden en Amsterdam-Amstelland is er meer beroepspersoneel dan er vrijwilligers zijn.

Van alle 25 veiligheidsregio's is in de regio Kennemerland de daling van het aantal vrijwilligers het grootst. Daar zijn nu 40 procent minder vrijwilligers dan in 2011.

Met name in de niet-stedelijke gebieden dreigt de brandweer onderbemand te raken, waarschuwt de VBV. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Het afgelopen jaar zijn er al meerdere incidenten bekend waar de brandweer niet op tijd kon zijn door het tekort aan vrijwilligers.

De veiligheidsregio's waar de vier grootste steden onder vallen, krijgen jaarlijks de meeste incidenten te verwerken. De regio Amsterdam-Amstelland was in 2016 koploper met bijna 27.000 incidenten.

Deze regio's besteden ook het meeste geld aan de brandweer. Samen zijn ze goed voor 30 procent van de landelijke uitgaven. De veiligheidsregio Utrecht spendeert het meest, jaarlijks zo'n 90 miljoen euro.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl