ANP

Een groep van zo'n zeventig dierenartsen komt in verzet tegen misstanden in de intensieve veehouderij. Ze vinden dat het dierenwelzijn in gevaar is door de huidige manier waarop er vlees wordt geproduceerd.

De groep "The Caring Vets' is een initiatief van dierenarts Arabella Burgers uit Bussum. Ze schreef vorig jaar een artikel over kalveren die na hun geboorte weggehaald worden bij hun moeder. Ze kreeg hierop zoveel positieve reacties dat ze besloot om bezorgde dierenartsen samen te brengen.

Dit weekend publiceerde NRC een onderzoek van dierenarts Blom. Hij filmde misstanden in slachterijen. Hij meldde deze misstanden bij de Voedsel en Warenautoriteit, maar die greep niet in. De dierenarts nu zit volgens de krant ziek thuis.

Punt van discussie

De groep bezorgde dierenartsen reageert vandaag op het onderzoek van Blom met een ingezonden stuk in NRC. Volgens de dierenartsen is de intensieve veehouderij bij veel mensen een punt van discussie, maar staan de dierenartsen bij deze discussie vaak aan de zijlijn.

Bovendien faciliteren en gedogen ze vaak praktijken die het dierenwelzijn in gevaar brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het amputeren van staarten van biggen en het kappen van snavels bij kippen.

Burgers wil dat haar groep als een soort adviesorgaan gaat dienen. "We moeten de maatschappij en de overheid laten inzien dat we bezig zijn met een soort race naar de bodem met de intensieve veehouderij", zegt ze.

STER reclame