NOS NieuwsAangepast

Kleine compensatie voor probleem bij eindexamen Frans vwo

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft in de normeringsterm voor Frans op het vwo een kleine compensatie toegepast in verband met een van de problemen bij dat eindexamen. Daardoor valt het cijfer dat leerlingen hiervoor krijgen iets hoger uit.

De normeringsterm voor Frans op het vwo is 0,5. Dat betekent dat het examen relatief gemakkelijk was in vergelijking met andere jaren. Zonder de compensatie voor vraag 15, waar meerdere antwoorden mogelijk waren, zou het 0,4 zijn geweest.

Ophef

Over de eindexamens Frans ontstond ophef, met name over het vwo-examen, omdat er meerdere fouten zaten in het antwoordformulier dat docenten gebruikten bij het nakijken. Die waren daardoor verplicht antwoorden fout te rekenen die in hun ogen goed waren.

Na een correctie door het CvTE bleven er twee fouten over, zeiden klagende docenten. Op de beoordeling van andere eindexamens Frans wordt geen compensatie toegepast.

De Onderwijsinspectie heeft naar aanleiding van de fouten bij Frans aan het CvTE gevraagd hoe de klachten daarover zijn behandeld. Het antwoord daarop is nog niet binnen.

Nederlands

Een andere klacht op het vwo was dat het eindexamen Nederlands te lang was. Het CvTE erkent dat en heeft dat in de normeringsterm meegenomen.

Relatief moeilijk waren verder onder meer Nederlands, wiskunde B en economie op de havo en aardrijkskunde op het vmbo. Bij het vaststellen van de normeringstermen is daarmee rekening gehouden.

Uitslag

Vandaag krijgen ruim 200.000 middelbare schoolleerlingen te horen of ze zijn geslaagd. Meer dan de helft daarvan deed examen voor het vmbo.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl