Vrouwen nemen een kijkje op de jaarlijkse Negenmaandenbeurs.
NOS NieuwsAangepast

550 meldingen zwangerschapsdiscriminatie in twee weken

Het meldpunt zwangerschapsdiscriminatie van het College voor de Rechten van de Mens heeft in de eerste twee weken van zijn bestaan al 550 meldingen binnengekregen. Dat aantal in zo'n korte tijd onderstreept de urgentie van het probleem, schrijft het college.

Van zwangerschapsdiscriminatie is bijvoorbeeld sprake als een vrouw die zwanger is geen contractverlenging van haar werkgever krijgt of voor een bezoek aan een verloskundige vakantiedagen moet opnemen.

Tijdelijk contract

Uit de binnengekomen meldingen blijkt dat vooral vrouwen met een tijdelijk of flexibel contract te maken kregen met zwangerschapsdiscriminatie. Het College gaat de meldingen nu verder analyseren en dan bepalen welke vervolgstappen nodig zijn.

Een werkgever mag een arbeidsverhouding niet beëindigen vanwege een zwangerschap. Ook bij het aflopen van een tijdelijk contract mag zwangerschap niet de reden of één van de redenen zijn om het contract niet te verlengen.

Het College kan uiteindelijk een uitspraak doen over aangemelde zaken. Het College is geen rechter en kan een werkgever dus niet straffen. Wel wordt de naam van de werkgever gepubliceerd als er volgens het College sprake was van discriminatie. De werkgever kan dan de gediscrimineerde compenseren. En de gediscrimineerde kan met de uitspraak van het College in de hand alsnog naar de rechter stappen.

Twee uitspraken

In twee zaken oordeelde het College onlangs dat er inderdaad sprake was van zwangerschapsdiscriminatie. Een recruiter bij een arbeidsbemiddelaar vertelde tijdens haar proeftijd dat ze zwanger was. Daarna werd haar arbeidsovereenkomst beëindigd.

Het bedrijf zei twijfels te hebben over haar functioneren. Maar volgens het College was dat niet onderbouwd en zijn er ook geen gespreksverslagen waaruit het onvoldoende functioneren blijkt. En dus was er sprake van zwangerschapsdiscriminatie.

Ziek

In de andere zaak werd het tijdelijk contract van een thuishulp niet verlengd. Ze had zich ziek gemeld en aangegeven dat haar ziekte verband hield met haar zwangerschap.

De thuishulporganisatie zegt dat het beleid is om tijdelijke contracten niet te verlengen als er binnen een jaar twee of meer ziekmeldingen zijn. Dat was in dit geval aan de orde. Daarnaast zou ze niet functioneren. Maar omdat het om een zwangerschapsgerelateerde ziekmelding ging, was er volgens het College sprake van zwangerschapsdiscriminatie.

65.000 vrouwen

Volgens het college worden in Nederland jaarlijks 65.000 vrouwen gediscrimineerd, omdat ze zwanger zijn. Daarom ging op 22 mei een meldpunt van start, dat voorlopig open blijft.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl