President Bouterse en voormalig minister van Justitie en Politie Eugène van der San Pieter van Maele

De Surinaamse minister van Justitie en Politie, Eugène van der San, is ontslagen. Van der San, de voormalige chef van het kabinet van president Bouterse, was ruim twee maanden geleden benoemd als de opvolger van Jennifer Van Dijk-Silos, die door de president aan de kant werd gezet.

Van der San werd gezien als een onvoorwaardelijke vertrouweling van president Bouterse. Velen zagen in hem de man die politie en justitie namens Bouterse in zou kunnen zetten bij een escalatie van het 8 December-strafproces.

Het harde optreden van de mobiele eenheid tegen demonstranten op 18 april werd als een voorteken gezien van zijn no nonsense-beleid.

Zoete broodjes

Bij een bizarre persconferentie werd duidelijk dat de verstandhouding tussen Bouterse en zijn voormalige kabinetschef minder goed was dan iedereen dacht. Van der San beklaagde zich bij de rechtstreeks uitgezonden bijeenkomst over de gebrekkige informatie die hij kreeg over het te voeren beleid.

Hij beschuldigde het hoofd Nationale Veiligheid, Melvin Linscheer, ervan informatie te delen met oppositieleider Chan Santokhi, die voor vijand werd uitgemaakt. Van der San zei verder dat hij zich al vanaf dag één van zijn ministerschap ongelukkig had gevoeld en dat hij niet gekend werd in belangrijke zaken.

Een week eerder was Van der San door de parlementsvoorzitter teruggefloten nadat hij leden van de oppositie had uitgemaakt voor koeien- en geitendieven bij een vergadering van de Nationale Assemblée.

Onhoudbaar

Na de veelbesproken persconferentie was de positie van de minister onhoudbaar geworden. De oppositie noemde hem zelfs een gevaar voor Suriname en drong aan op onmiddellijk ontslag.

Een dag daarna was het zo ver. Tijdens een kort gesprek vroeg president Bouterse dinsdagmiddag aan Van der San om zijn portefeuille in te leveren, wat hij ook deed. Bouterse noemde de opmerkingen van Van der San ongenuanceerd en zonder enige grond van waarheid. Wie de opvolger van de minister wordt, is nog niet bekend.

STER reclame