Bijstandsgerechtigden hebben last van concurrentie op arbeidsmarkt
NOS NieuwsAangepast

Meer mensen in de bijstand, ondanks bloeiende economie

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal gestegen tot 474.000. Daarmee kruipt het cijfer naar de recordhoogtes van de jaren 90, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De groei komt vooral door het aantal vluchtelingen dat een verblijfsstatus heeft gekregen. De grootste groep zijn Syriërs, gevolgd door Eritreeërs. Velen van hen hebben onvoldoende vaardigheden of kennis om snel aan de slag te komen en doen daarom een beroep op de bijstand.

Over heel 2016 kregen bijvoorbeeld 17.000 Syriërs een bijstandsuitkering. 2000 van hen kregen in de loop van het jaar een baan en leverden hun uitkering weer in.

Bij bijstandsgerechtigden met een Nederlandse achtergrond is er onder de streep wel een daling te zien. In 2016 stroomden 78.000 nieuwe mensen de bijstand in, tegen 79.000 mensen van wie de uitkering werd gestopt omdat ze bijvoorbeeld een baan hadden gevonden.

Concurrentie

Hoewel de economie op stoom is, daalt het aantal bijstandsgerechtigden onder mensen met een Nederlandse afkomst dus nauwelijks. "Dat verrast mij niet", zegt Bernard Drost van Ferm Werk, een arbeidsbemiddelaar in Woerden. "Bij een groeiend aantal vacatures zie je ook altijd een groeiende groep nieuwkomers op de arbeidsmarkt."

En dan zijn bijstandsgerechtigden vaak in het nadeel, meent Drost. "De concurrentie neemt dus toe op de arbeidsmarkt. Dat is vaak ongunstig voor mensen die al wat langer in de bijstand zitten. Vooral in de ICT en techniek zie je dan een kloof tussen wat er gevraagd wordt en wat de mensen kunnen."

Een andere oorzaak van het stijgende aantal bijstandsgerechtigden heeft te maken met wijzigingen in de arbeidswetgeving. Daardoor zijn meer mensen sneller van bijvoorbeeld een WW-uitkering in de bijstand terechtgekomen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl