Controle op drugs en mobieltjes in gevangenissen moet veel beter

Zo klein zijn de telefoontjes die worden gevonden

De aanpak van smokkel in gevangenissen moet nog veel beter. Nog te vaak hebben gevangenen mobieltjes en drugs in hun cel, concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Uit documenten van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen DJI bleek vorig jaar al dat er sinds 2012 steeds meer smokkelwaar in cellen terechtkomt.

Cellen worden niet stelselmatig gecontroleerd en gevangenispersoneel heeft zowel meer tijd als meer expertise nodig om cellen grondig te inspecteren, blijkt uit het inspectierapport.

Niet op te sporen

Ook de middelen voor het opsporen van smokkelwaar zijn niet effectief genoeg. Met detectiepoorten, bagagedoorlichting en fouilleren kan niet alle smokkelwaar gevonden worden. Voorwerpen die in het lichaam zijn verstopt worden lang niet altijd ontdekt met een detectiepoort, zeker als deze niet van metaal zijn.

Mobiele communicatiemiddelen zoals telefoons- soms maar een vinger groot- en dongels zijn vaak ook zo klein dat ze niet gevonden worden.

Ook bij de begeleiding gaat het niet overal goed. Niet in alle inrichtingen staan gedetineerden onder toezicht terwijl ze na het vertrek van hun bezoek wachten op controle.

Na ambtelijk bezoek vindt geen controle van de gedetineerde plaats. Medewerkers vinden het wenselijk dat ook na ambtelijk bezoek steekproefsgewijs controle plaatsvindt.

Nieuwe technologie

De inspectie adviseert meer te investeren in nieuwe technologie. Ook moeten medewerkers intern meer communiceren.

Niet integer gedrag van personeel wordt volgens de inspectie wel aangepakt, maar ook hier verdienen enkele punten aandacht. De inspectie noemt "de rol van de vertrouwenspersoon, de periodieke herziening van de screening van medewerkers en het vergroten van kennis bij medewerkers over de richtlijnen rondom integriteit".

Verder moet er aandacht zijn voor de werkdruk. De ondernemingsraad van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen DJI stuurde onlangs al een brandbrief naar Dijkhoff over de extreem hoge werkdruk en de veiligheid van medewerkers en gedetineerden.

Verbeterplan

Justitie heeft inmiddels een verbeterplan opgesteld. Zo komen er naast drugshonden ook 'telefoonhonden' om mobieltjes op te sporen. Ook komt er een proef met scans die ook op Schiphol staan om nog beter te controleren op verboden spullen.

Dijkhoff maakte in september vorig jaar al bekend dat hij werkt aan een wetsvoorstel om bezoekers die telefoons en andere smokkelwaar de gevangenis binnenbrengen te kunnen bestraffen met een half jaar cel of een hoge geldboete.

Het binnenbrengen van illegale spullen als drugs en wapens is al strafbaar. Moeilijker is dat bij met telefoons. Eerst moet bewezen worden dat het gaat om crimineel handelen, zoals hulp bij het ontsnappen. Meestal blijft het daarom bij het ontzeggen van de toegang tot de gevangenis.