Kamer: Snel oordeel over gevolgen Turkse grondwet

Aanhangers van president Erdogan vieren feest in Istanbul Reuters

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de Europese Commissie aanspoort snel een oordeel te geven over de gevolgen van het referendum in Turkije voor een Turks EU-lidmaatschap. Het kabinet is het daarmee eens en ziet de oproep als ondersteuning van het beleid.

Een kleine meerderheid van de Turkse kiezers gaf zondag groen licht voor een wijziging van de grondwet, die de president veel meer macht geeft.

Rechtsstaat

Een zeer groot deel van de Kamer vindt de wijziging van de grondwet slecht voor de scheiding der machten en voor de rechtsstaat in Turkije. Onder andere de vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet ondertekenden een motie daarover. De Kamer benadrukte ook dat president Erdogan heeft aangekondigd dat hij de doodstraf weer wil invoeren en dat dat niet te verenigen is met een Turks EU-lidmaatschap.

Ook volgens minister Koenders maakt de verandering van de grondwet het moeilijker voor Turkije om lid te worden van de EU en hij zei dat invoering van de doodstraf absoluut niet kan als je lid wilt worden van de EU.

Geen Alleingang

Maar hij benadrukte dat nu eerst de Europese Commissie aan zet is. Koenders vindt eenheid in de EU op dit punt erg belangrijk en hij voelt niets voor een 'Alleingang'. Hij wees erop dat de EU al tijden feitelijk niet met de Turken onderhandelt.

Koenders zei dat het kabinet niet alleen kritiek heeft op de grondwetswijziging zelf, maar ook op de omstandigheden waaronder het referendum is gehouden. Hij verwees daarbij onder meer naar de noodtoestand in het land. Volgens hem was het niet makkelijk voor het nee-kamp om vrij campagne te voeren.

Turkse Nederlanders

Minister Asscher noemde het apart dat veel Turkse Nederlanders in het referendum voor de wijziging hebben gestemd. Hij zei dat de Turkse Nederlanders gebruik kunnen maken van alle rechten en vrijheden, maar die rechten aan anderen ontzeggen in het land waar hun ouders of grootouders vandaan komen.

Ook veel Kamerleden vinden dat zorgwekkend. Denk-leider Kuzu deelt de zorgen van veel van zijn collega's op dat punt niet. Volgens hem hanteert de Kamer een dubbele moraal door de uitslag van het Britse referendum over de brexit zonder meer te respecteren en zich zo kritisch uit te laten over de volksraadpleging in Turkije.

Asscher wil overigens geen conclusies trekken over wat het stemgedrag van de Turkse Nederlanders zegt over hun integratie. "Het is het recht van die mensen om hun eigen afweging te maken."