Verontruste Groningers demonstreerden vorige maand nog tegen de gaswinning door de NAM ANP

Groningers die gedupeerd zijn door de gaswinning, zijn voorzichtig positief over het idee om één onafhankelijke organisatie verantwoordelijk te maken voor de afhandeling van de problemen en het creëren van een toekomstperspectief voor de regio. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) presenteerde vanmorgen een rapport waarin wordt geconcludeerd dat de aanpak van de problemen in het Groningenveld veel te versnipperd is. 

De Groninger Bodem Beweging (GBB), die opkomt voor de belangen van mensen die schade ondervinden van de gaswinning, wijst erop dat die nieuwe organisatie onafhankelijk van het ministerie van Economische Zaken moet opereren. Eerdere beloften om het toezicht onafhankelijker van het departement te maken, zijn volgens de beweging niet ingelost.

Heel veel petten

De voorzitter van de OVV, Tjibbe Joustra, beaamt dat het ministerie van Economische Zaken "met heel veel petten op in het gaswinningsdossier zit", omdat ze zowel moet toezien op de veiligheid als belang heeft bij de gasopbrengst. "Dat moet je helderder maken, daar moet je de organisatiestructuur op aanpassen."

De GBB staat ook achter de aanbeveling van de onderzoeksraad dat de NAM zich niet langer moet bemoeien met de afhandeling van de schade door aardbevingen. De raad vindt dat de overheid het voortouw hierin moet nemen, en alleen de aansprakelijkheid voor de bevingsschade met de NAM moet regelen. Maar de Groningers zijn sceptisch over de kans op succes: ze vragen zich af of er wel écht iets zal veranderen.

De actiegroep Milieudefensie vindt dat het verslag van de OVV bevestigt dat de gaswinning helemaal moet worden gestaakt. "Het is onbegrijpelijk dat de gaswinning doorgaat zonder dat fatsoenlijk is onderzocht of dat veilig is", zegt een woordvoerder. "In de afgelopen twee jaar zijn lukraak pleisters geplakt, de oorzaak van het probleem is niet aangepakt."

STER reclame