Reuters

De leiders van 27 EU-landen hebben in Rome stilgestaan bij de ondertekening van het Verdrag van Rome, vandaag zestig jaar geleden. De ondertekening van dat verdrag op 25 maart 1957 was het startschot voor de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), de voorloper van de Europese Unie.

EU-president Donald Tusk noemde de unie in een toespraak een uniek bondgenootschap van vrije naties. Hij roemde degenen die het initiatief tot de oprichting ervan hadden genomen. "Ze hadden de moed van Columbus, om onbekende wateren te bezeilen en een nieuwe wereld te ontdekken", zei Tusk.

Na een herdenkingsceremonie zetten de 27 betrokken staatshoofden en regeringsleiders hun handtekening onder de Verklaring van Rome. Dat deden ze in het Romeinse stadhuis, in dezelfde zaal als waar destijds het Verdrag van Rome is getekend.

In de verklaring worden succes van de EU benoemd en doelen voor de komende tien jaar geformuleerd. Zo willen de EU-leiders werken aan veiligheid en een welvarend en duurzaam Europa. Ook moet Europa sterker worden op het wereldtoneel, zo valt te lezen.

Europese leiders vieren feestje in Rome

De tekst laat ook ruimte voor een Europa van verschillende snelheden. "We handelen gezamenlijk, indien nodig in een ander tempo en met een andere intensiteit." Wel moeten alle EU-lidstaten dezelfde kant op bewegen, staat in de verklaring.

Veiligheid

De binnenstad van Rome is vanwege de top afgegrendeld. Vooral bij het stadhuis en bij het Quirinale-paleis van president Mattarella zijn de veiligheidsmaatregelen streng. Bij anti-EU-demonstraties worden enkele tienduizenden betogers verwacht. Uit angst voor ongeregeldheden hebben sommige winkeliers hun panden dichtgetimmerd.

Demonstraties tegen Europese Unie tijdens feest in Rome

Van de 28 EU-leiders ontbreekt er één bij de feestelijkheden in Rome: de Britse premier Theresa May. Zij wil over vier dagen de zogenoemde Artikel 50-brief naar Brussel sturen, waarmee de Britse regering formeel zal vragen om uittreding uit de Europese Unie. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de EU en haar voorlopers dat een land het lidmaatschap opzegt.

STER reclame