Nederlandse Turken demonstreren in Rotterdam na de mislukte couppoging
NOS NieuwsAangepast

Weinig Turken vertrouwen Nederlandse politiek

Turkse Nederlanders hebben veel minder vertrouwen in de Nederlandse politiek dan Marokkaans-Nederlandse kiezers. Van de Turkse Nederlanders heeft maar 16 procent vertrouwen in de politiek. Bij Marokkaanse Nederlanders ligt dit percentage op 40. Turken en Marokkanen vinden ook verschillende zaken belangrijk in de politiek.

Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos (.pdf) in opdracht van de NOS. Ipsos ondervroeg in samenwerking met het Opiniehuis ruim 400 Turkse Nederlanders en 400 Marokkaanse Nederlanders. Dat aantal is representatief voor de totale populatie. Doel was te achterhalen wat hen precies motiveert in hun stemgedrag.

Het is voor het eerst dat deze groep Nederlanders in verkiezingstijd hierover is ondervraagd.

Interesse in de Nederlandse politiek

Turkse Nederlanders voelen zich veel meer geaccepteerd in Nederland, maar zijn beduidend minder geïnteresseerd in de Nederlandse politiek. Een derde van de Turken heeft er helemaal geen belangstelling voor. Zij vinden de Turkse politiek belangrijker.

Dat ligt heel anders bij Marokkaanse Nederlanders. 37 procent zegt sterk geïnteresseerd te zijn in de Nederlandse politiek, ongeveer net zo hoog als het gemiddelde in Nederland. Marokkanen voelen zich ook meer betrokken bij Nederland, maar voelen zich minder dan Turken geaccepteerd in de samenleving.

Beide bevolkingsgroepen maken zich het meest zorgen over discriminatie en verdeeldheid in de samenleving: meer dan 60 procent noemt dat als grote zorgen. Marokkaanse Nederlanders bepalen daarop ook hun partijkeuze.

Zij vinden verder godsdienstvrijheid, normen en waarden en gezondheidszorg erg belangrijk. Bij Turken ligt dat anders: terrorisme, buitenlandse politiek en sociale zekerheid en uitkeringen zijn de belangrijkste factoren om hun stem te bepalen.

Top-5 van belangrijkste thema's die een rol spelen bij de partijkeuze

De meeste Marokkanen en Turken voelen zich overigens meer Marokkaans en Turks dan Nederlands. Twee derde overweegt ook te stemmen op een kandidaat met dezelfde etnische achtergrond. Vooral ouderen en lageropgeleiden zijn gevoelig voor de etnische achtergrond van de kandidaat.

Denk-stemmers vinden etniciteit ook een stuk belangrijker dan de gemiddelde Turkse of Marokkaanse stemmer.

Etnische achtergrond belangrijk

45 procent van Turkse Nederlanders zegt waarschijnlijk op dezelfde etniciteit te gaan stemmen

Inkomen, beroep en geloof spelen over het algemeen maar een beperkte rol bij de partijkeuze. Alleen voor mensen met een hoger inkomen of een eigen bedrijf doet dit er enigszins toe. Frequente moskeebezoekers nemen hun godsdienst ook in enige mate mee in hun voorkeur.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl