Siemens bouwt aan windmolen op zee
NOS NieuwsAangepast

Bedrijven willen meer aandacht voor klimaat in campagne

"De energietransitie is misschien wel een van de allergrootste uitdagingen voor de mensheid in de 21ste eeuw en het gaat er in de campagne op dit moment nauwelijks over," zegt Pieter van Oord, ceo van baggeraar en maritiem dienstverlener Van Oord. Van Oord is een van de voortrekkers van de Transitie Coalitie. Sinds de oprichting eind vorig jaar hebben inmiddels 55 bedrijven zich hierin verenigd.

Ook Shell, Siemens, FrieslandCampina en de Rabobank maken er deel van uit. De topmensen van deze bedrijven kwamen vandaag bijeen in Den Haag om te praten over de prioriteiten die een nieuw kabinet wat hen betreft moet leggen.

"Wij willen een klimaatwet, een minister voor Energie, een financieringsinstituut en een plan om meer en beter technisch personeel op te leiden", zegt Ab van der Touw, ceo van Siemens Nederland die vandaag gastheer van de conferentie was. De bedrijven willen vooral duidelijkheid voor de lange termijn.

"Visie zonder uitvoering is hallucinatie.

Ceo Ab van der Touw van Siemens

Op dit moment gelden er afspraken uit het Energieakkoord maar die lopen over een paar jaar af. De doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs worden weliswaar omschreven in de Energieagenda die dit kabinet heeft gepresenteerd, maar daar staan nog geen concrete maatregelen in. "Visie zonder uitvoering is hallucinatie," zegt Ab van der Touw van Siemens.

Van Oord bouwt windmolenparken op zee

"Wij moeten als maritieme aannemer duidelijkheid hebben voor de toekomst", zegt Pieter Van Oord. "Wij bouwen windmolenparken op zee, wij investeren in schepen en die schepen bouw je niet voor twee jaar, maar voor twintig jaar. Dus je wilt duidelijkheid hebben over de vraag wat de politiek gaat doen met de bouw van windmolenparken op zee op de lange termijn en niet alleen voor de komende twee jaren."

Staatssecretaris Dijksma van Milieu, die vandaag te gast was bij de conferentie, ziet de oproep van de bedrijven als steun in de rug: "Je ziet dat in de komende vijf jaren alle belangrijke investeringsbesluiten zullen moeten worden genomen om in 2050 de doelen van Parijs te halen."

Dijksma hoopt daarom dat de lijsttrekkers er in de campagne nog aan toekomen; "Ik hoop dat deze verkiezingscampagne zich meer gaat richten op de grote vragen die in Nederland en de wereld spelen. Klimaatverandering vraagt om belangrijke besluiten op tal van terreinen en het is tijd om het daar nu echt over te gaan hebben."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl