Een Nederlandse jihadist (midden)
NOS NieuwsAangepast

Ook Eerste Kamer achter afpakken Nederlanderschap jihadisten

Na de Tweede heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het plan van het kabinet om het Nederlanderschap af te kunnen pakken van mensen die de nationale veiligheid in gevaar brengen. De minister van Veiligheid en Justitie krijgt de bevoegdheid om dat te doen zonder strafrechtelijke veroordeling. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld in het buitenland meevechten met een terroristische organisatie, zoals IS.

Met het afpakken van de Nederlandse nationaliteit wordt de betrokkene ook tot ongewenste vreemdeling verklaard. De maatregel kan alleen worden opgelegd bij mensen met een dubbele nationaliteit, want intrekking mag niet leiden tot stateloosheid.

Jihadisten verliezen Nederlanderschap

PvdA tegen

Een nipte meerderheid van VVD, PVV, CDA, SGP en 50Plus in de senaat steunde het plan. Bij de stemming keerde behalve een aantal oppositiepartijen ook regeringspartij PvdA zich ertegen. Tegenstanders zeiden onder meer dat het wetsvoorstel in strijd is met de rechtsstaat en dat het risico bestaat dat mensen van wie het Nederlanderschap is ingetrokken in de illegaliteit verdwijnen.

De senaat ging er ook mee akkoord dat mensen die in verband kunnen worden gebracht met terroristische activiteiten een meldplicht, gebiedsverbod of contactverbod kunnen krijgen. Verder steunde de Eerste Kamer het voorstel dat het paspoort automatisch vervalt als aan iemand een uitreisverbod is opgelegd. Ook van deze wetten is de achtergrond dat het kabinet extra maatregelen wil kunnen nemen om de nationale veiligheid te beschermen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl