ANP

Alcohol in het verkeer blijft een belangrijk aandachtspunt van de politie, zegt minister Blok van Veiligheid en Justitie. Hij zegt dat er niet persé minder controles worden gehouden, maar dat ze wel minder zichtbaar zijn.

De fuiken die vroeger werden opgezet, werken niet meer, volgens de minister. Mensen waarschuwen elkaar via Twitter en Facebook. "Het zijn andere tijden", zegt Blok. "En nieuwe tijden vragen om nieuwe middelen."

Daarom worden er nu vaker individuele controles uitgevoerd, bijvoorbeeld als iemand vreemd rijgedrag vertoont. En die losse controles worden niet altijd geregistreerd.

Gehalveerd

De nieuwe minister van Veiligheid en Justitie reageert op het bericht dat de politie steeds minder alcoholcontroles uitvoert. Volgens cijfers die de NOS heeft opgevraagd, is het aantal alcoholcontroles de afgelopen drie jaar gehalveerd. 

Hij zegt dat het bestrijden van alcohol in het verkeer "ongelooflijk belangrijk" blijft. 

STER reclame