De kleine christelijke partijen vindt dat men niet krampachtig moet vasthouden aan de gelijkheid van alle godsdiensten. ANP

De SGP heeft een islam-manifest opgesteld met plannen om grenzen te stellen aan de aanwezigheid van de islam in Nederland. De partij noemt de groeiende zorgen van veel Nederlanders over de islam terecht en komt met maatregelen om onder meer Nederland te beschermen tegen "radicale uitwassen" van dit geloof.

Zo wil de partij radicale organisaties laten ontbinden, de asielinstroom beperken en geen gebedsoproepen met geloofsteksten meer toestaan. Ook mogen er geen islamitische feestdagen komen en verspelen asielzoekers hun recht op verblijf als zij zich schuldig maken aan haat en geweld in een opvangcentrum.

Liefdegebod

De SGP vindt dat er te krampachtig wordt vastgehouden aan de gelijkheid van godsdiensten. "Het is hoogst onverstandig om alle godsdiensten over één kam te scheren", zegt partijleider Van der Staaij. De partij stelt dat er een verschil van dag en nacht is tussen "het liefdegebod van Jezus Christus en het geweldmisbruik van Mohammed".

De partij vindt dat alle politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen duidelijk moeten zijn over hun visie op de islam. "Kiezers hebben daar recht op", zegt partijleider Van der Staaij.

Op het verkiezingscongres waarschuwde Van der Staaij ook al voor "dood en verderf zaaiende radicaal-islamitische fanatici in Europa" en de groeiende invloed van de islam.

De politieke partij Denk noemt het SGP-manifest "een knieval voor de xenofobie en islamofobie die de afgelopen tijd hoogtij vieren."

STER reclame