Cardiologenvereniging vindt terugroepactie voor stent te vroeg

Hartoperatie EPA

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) vindt het te vroeg om alle hartpatiënten bij wie in de afgelopen drie jaar een biologische stent is geplaatst tijdens een dotterbehandeling, terug te roepen.

De beroepsvereniging van cardiologen meldt dat er nog geen eenduidige conclusies zijn te trekken uit onderzoek in binnen- en buitenland. Ze willen eerst de resultaten afwachten van Nederlands onderzoek naar de oplosbare stent Absorb BVS. Die worden eind februari verwacht.

De metalen stent wordt nog steeds het meest gebruikt bij dotterbehandelingen. Volgens de NVVC is het risico op stolselvorming in deze stent ongeveer 1 procent over een periode van drie jaar. De biologische stent zou een twee tot drie keer hogere kans laten zien op stenttrombose.

Terugroepactie twee ziekenhuizen

Afgelopen week besloten twee ziekenhuizen in Zuid-Holland 300 hartpatiënten terug te roepen met een biologisch afbreekbare stent in hun lichaam. De artsen van het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht en het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem oordeelden dat het biologische buisje dat een hartslagader open moet houden, risicovoller was dan gedacht.

Cardioloog Auke Weevers van het Albert Schweitzerziekenhuis besloot zijn patiënten terug te roepen op basis van zijn eigen ervaringen met internationaal onderzoek naar het verschil tussen een metalen en een biologische stent.

Bloedstolsels

Op basis van die studies blijkt volgens cardioloog Weevers dat er één tot drie jaar na plaatsing van de afbreekbare stent in het lichaam, een grotere kans is dat er een bloedstolsel ontstaat dan bij de metalen varianten. De oplosbare stent lost minder snel op dan verwacht. Dat zou de kans vergroten op een hartaanval.

De grote kans op stolsels in de biologische, oplosbare stent zijn afgelopen najaar voor het eerst beschreven in een artikel in het internationale medisch tijdschrift The Lancet.

Cardioloog Hans Bosker van Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem is voorzitter van de cardiologenvereniging. Hij zei gisteren, in een reactie op de eerste berichten over mogelijke problemen met de stent, dat hartpatiënten die zijn gedotterd met een biologisch afbreekbare stent geen groot risico lopen. Bosker vindt het ook te vroeg om alle patiënten preventief bloedverdunners te geven.

Contact met eigen cardioloog

De beroepsvereniging adviseert patiënten die in de afgelopen twee tot drie jaar een dotterbehandeling hebben ondergaan en zich zorgen maken over hun stent, contact op te nemen met hun eigen cardioloog. Die kan nagaan welke stent is gebruikt. Mogelijk adviseert de cardioloog het gebruik van bloedverdunners te verlengen om de kans op stenttrombose te verkleinen.

Stolselvorming in een stent kan leiden tot acute klachten van pijn op de borst. Patiënten die dat krijgen, moeten meteen een arts bellen. Mogelijk is dan een nieuwe dotterbehandeling nodig.