Demonstranten van het Octrooibureau in Rijswijk een jaar geleden
NOS Nieuws

Leiding Europees Octrooibureau Rijswijk kan zijn gang gaan

Medewerkers van het Europees Octrooibureau in Rijswijk kunnen niet terecht bij een Nederlandse rechter met hun klachten over ernstige wantoestanden. De Hoge Raad oordeelt dat het Octrooibureau als Europese organisatie immuniteit heeft.

De hoogste rechters van het land vegen daarmee eerdere oordelen van de Haagse rechtbank en het gerechtshof van tafel.

De afgelopen jaren zijn werknemers van het bureau herhaalde malen de straat op gegaan om te klagen over de leiding. Zij vinden dat de Franse topman Benoit Battistelli een schrikbewind voert. Vertegenwoordigers van de eigen vakbond die hij al te kritisch vindt, ontslaat hij. Afgelopen najaar overkwam dat de secretaris van de bond.

Advocaat Liesbeth Zegveld van de bond spreekt van "pure intimidatie". Battistelli heeft een andere lezing: volgens hem komt de onrust door de hervormingen die hij heeft doorgevoerd en zijn er werknemers die met hun verzet daartegen de eigen organisatie in diskrediet brengen.

Bizar

Eerder oordeelde het gerechtshof dat immuniteit niet geldt in dit soort gevallen: werknemers op Nederlands grondgebied moeten altijd bij een rechter kunnen aankloppen als zij het gevoel hebben dat hun rechten worden geschonden. De Hoge Raad komt nu dus tot een ander oordeel.

In een reactie noemt Zegveld het "bizar" dat werknemers volgens de Hoge Raad op één plek in Nederland vogelvrij mogen zijn. Zij kondigt aan namens de vakbond in beroep te gaan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Tegelijkertijd wil zij ook een procedure beginnen tegen de Nederlandse Staat. "Omdat de schendingen op Nederlands grondgebied plaatsvinden en het Octrooibureau zelf hier kennelijk niet voor kan worden aangepakt. De regering moet óf zorgen dat dit zo niet voort kan duren, óf het Octrooibureau verzoeken Nederland te verlaten."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl