May vlak voor haar speech
NOS NieuwsAangepast

May: brexit betekent vertrek uit Europese interne markt

De Britse premier Theresa May heeft in een toespraak haar visie over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie uiteengezet. Ze deed dat in het Lancaster House in Londen, een gebouw uit de hoogtijdagen van het grote Britse rijk. Groot-Brittannië zal na de brexit geen deel meer uitmaken van de Europese Unie, ook niet gedeeltelijk, zei May.

Ze wil een nieuwe relatie aangaan met de Europese Unie. May maakte duidelijk dat dat ook inhoudt dat de Britten geen deel meer zullen uitmaken van de Europese interne markt. "Groot-Brittannië verlaat de Europese Unie en het is mijn taak om er de best mogelijk deal uit te slepen."

Handelsverdrag

Wel wil ze een nieuwe douaneovereenkomst met de EU sluiten. "De handel in goederen en diensten met Europa moet zo soepel mogelijk verlopen." Daarnaast willen de Britten nieuwe internationale handelsverdragen sluiten "met oude vrienden en nieuwe bondgenoten buiten Europa".

De Britten betalen straks geen grote bedragen meer aan de Europese Unie, maar willen wel goede vrienden en goede buren blijven. Het is niet de bedoeling om de EU te ondermijnen, sterker nog, het is in het Britse belang dat de EU een sterke unie blijft, sprak May.

May: we stappen uit de EU, niet uit Europa

Immigratie

Het vertrek uit de interne markt is ook de enige manier om de immigratie onder controle te krijgen, zei May. De Britten willen zelf kunnen bepalen hoeveel migranten ze binnenlaten. Dat was volgens haar de les van het referendum.

Voor mensen uit EU-landen die nu in Groot-Brittannië wonen en werken en voor Britten in Europa wil ze op korte termijn regelen dat hun rechten gewaarborgd blijven. Dat was een grote zorg voor veel van deze mensen. "Ze moeten kunnen blijven doen wat ze nu doen." Voor nieuwe mensen uit EU-landen gelden beperkingen, kondigde ze aan.

Parlement beslist

Ook op het gebied van veiligheid en inlichtingendiensten wil May nauwe banden houden met Europa. Terrorisme is grensoverschrijdend en samenwerking onontbeerlijk.

Als de brexit-onderhandelingen zijn afgerond, moet zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis erover stemmen voor het akkoord in werking treedt. Dat gebeurt pas als er een goed akkoord ligt: beter geen akkoord dan een slecht akkoord, zegt May. Ze is bereid om weg te lopen uit de onderhandelingen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl