Drukte op een mooie dag in het Vondelpark in Amsterdam
NOS NieuwsAangepast

In 15 jaar groeide de Nederlandse bevolking niet zo snel

Nederland heeft er het afgelopen jaar bijna 111.000 inwoners bij gekregen. Het is de snelste groei in vijftien jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van 2002 tot en met 2015 lag de jaarlijkse bevolkingsgroei steeds onder de 100.000. Nederland telt nu bijna 17,1 miljoen inwoners.

De hogere groei komt vooral door de toegenomen immigratie en de afgenomen emigratie. Het migratiesaldo (het aantal immigranten minus het aantal emigranten) bedroeg ongeveer 87.000. Dat is aanmerkelijk meer dan de 55.000 van vorig jaar.

De resterende bevolkingsgroei komt door het geboorte-overschot: het aantal geboorten lag ongeveer 24.000 hoger dan het aantal sterfgevallen. Dat is ongeveer evenveel als in 2015.

Hierdoor groeit de bevolking in Nederland steeds sneller

Van alle gemeenten groeit Amsterdam het snelst. Het inwonertal van de hoofdstad steeg met 15.000 tot bijna 850.000. Daarmee komt het record van 1959 weer in zicht: toen telde de stad 872.000 inwoners. Na 1959 zette een gestage daling in, met een dieptepunt van 675.000 inwoners in 1985. Sindsdien zit het inwonertal van Amsterdam weer in de lift.

Ook de andere grote steden groeiden vorig jaar sneller dan gemiddeld. Tot 2015 was Utrecht van de vier grote steden de snelste groeier, maar vorig jaar nam Amsterdam die positie over.

De steden groeien vooral door de immigratie en het aantal geboorten, maar daar staat tegenover dat relatief veel inwoners naar andere plaatsen verhuizen. De laatste jaren zijn het vooral gezinnen die de stad verlaten. Ze vestigen zich meestal in een randgemeente.

Er zijn ook enkele kleinere gemeenten die snel groeien, vooral door nieuwbouw. Voorbeelden hiervan zijn Blaricum, Rijswijk, Zoeterwoude, Beemster, Bloemendaal, Bunnik en Landsmeer. De gemeenten Noordenveld en Steenbergen groeiden opvallend door de komst van asielzoekers.

Krimp door vergrijzing

In één op de vijf gemeenten (83 van de 390) nam het inwoneraantal af, vooral in de drie noordelijke provincies, Twente, de Achterhoek, Zeeland en Limburg. De krimpgemeenten zitten in een negatieve spiraal: doordat ze vergrijsd zijn, overlijden er meer mensen dan er geboren worden. En doordat veel jongeren wegtrekken, wordt de vergrijzing alleen maar versterkt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl