ANP

De Nederlandse bevolking groeit tussen 2015 en 2030 met zo'n 950.000 mensen. Dat verwachten het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

In een rapport van de twee bureaus staat dat de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) een derde van de bevolkingsgroei te verwerken krijgen. Zij zullen in 2030 15 procent meer inwoners dan in 2015 tellen. Ook buurgemeenten van die steden, zoals Diemen bij Amsterdam en Rijswijk bij Den Haag, zullen het aantal inwoners zien groeien.

Het aantal huishoudens stijgt met ongeveer 700.000. Daarom zullen er meer woningen gebouwd moeten worden in ons land, stellen PBL en CBS.

De groei van het aantal huishoudens wordt bijna volledig verklaard door de toename van het aantal alleenstaanden. In 1971 bestond 17 procent van alle huishoudens uit één persoon. Inmiddels is dat aantal meer dan verdubbeld, tot 37 procent. 

Ouderen

Tegenover de groei in grote steden staat dat de bevolking in veel kleinere gemeenten juist krimpt. Dit is onder meer het geval in Drenthe, Noordoost-Groningen, de Achterhoek, Noord-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Bijna een op de vijf gemeenten zal in 2030 minder inwoners tellen dan nu.

De samenstelling van gemeenten gaat ook veranderen. Rond de eeuwwisseling telden zowel steden als dorpen circa 15 procent ouderen. In de toekomst is de vergrijzing in steden zo'n 17 procent, tegen 26 procent ouderen in kleinere gemeenten. Dat komt vooral doordat jongeren de dorpen verlaten en naar de stad trekken.

STER reclame